Skip to main content
فهرست مقالات

روح القدس در آموزه های مسیحی و اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلیدواژه ها :

جبرئیل ،تثلیث ،روح القدس ،تعمید ،تمثال ،تایید

کلید واژه های ماشینی : روح ، روح‌القدس ، القدس ، روح القدس ، خدا ، جبرئیل ، اسلامی ، قرآن ، ملائکه ، عیسی

روح القدس یکی از ارواح مقدس یا از فرشتگان الهی است که حقیقتی مجرد دارد اما می تواند به فرمان خداوند تمثل بشری پیدا کند و بر بندگان خدا فرود آید. روح القدس کارکردهای متعددی دارد که برخی از آنها در حوزه هستی شناختی، روان شناختی و معرفت شناختی در آموزه های مسیحی و اسلامی مشترک، و برخی از آنها مانند: شخص سوم تثلیث، و نقش او در تعمید، تایید و زندگی مسیحی- با تفسیری که الهی دانان مسیحی از آنها دارند- ویژه فرهنگ مسیحی است، که در این مقاله بر اساس مستندات مسیحی و اسلامی بررسی می شوند تا برخی از پرسش ها درباره این روح مقدس پاسخ گفته شوند.

خلاصه ماشینی:

"الهیات تطبیقی(علمی-پژوهشی)سال اول،شماره سوم،پاییز 1389ص 18-1 روح القدس در آموزه‌های مسیحی و اسلامی علی اله بداشتی{o*o} چکیده {IBروح القدس یکی از ارواح مقدس یا از فرشتگان الهی است که حقیقتی مجرد دارد اما می‌تواند به فرمان خداندتمثل بشری پیدا کند و بر بندگان خدا فرود آید. روح القدس در لغت به معنای روح پاک یا yloH tiripS یا tsogC yloH است که نام خاص یکی ازموجودات مقرب خداست که در کتاب مقدس بههمین نام(انجیل متی،18،1)و در قرآن نیز با این نام(بقره،87 و 253،نحل 102)و نام‌های الروح الامین(شعراء،193)و گاه به صورت«روحنا»(روح بااضافه به ضمیر متکلم«نا»)آمده است. ایشان در وجه جمع آیاتی مانند(بقره،97)کهجبرئیل را فرودآورنده قرآن به قلب پیامبر می‌داند وآیاتی که روح الامین(شعراء،195)یا روح القدس(نحل،102)را آورنده وحی می‌داند،می‌نویسد: «روح درحالی‌که از جهتی غیر از ملائکه است،به جای جبرئیل-که از ملائکه است-قرار داده شدهاست،پس جبرئیل همراه با روح(یا به واسطه روح)بر پیامبر فرود می‌آید و روح است که این قرآنخوانده شده را حمل می‌کند(همان:192). با توجه به آنچه از آیات قرآن و کتاب مقدس وسخنان حکیمان و غالب الهی‌دانان مسلمان و مسیحیآورده‌ایم،نظر غالب این است که روح القدس همانجبرئیل است و موجودی مجرد از ماده و عوارضجسمانی است،اما می‌تواند تمثل بشری پیدا کند ومأموریت‌های الهی را انجام دهد. پس براساس فقره‌هایی که از کتاب مقدس وقرآن کریم گزارش کردیم،روح القدس از نگاه هستی-شناختی واسطه ولادت حضرت عیسی مسیح به اذنالله است؛یعنی خالق فقط خداست و او در این میانواسطه‌ای بیش نیست و این در قرآن در آیاتی مانند:«{/فنفخنا فیها من روحنا/}»(انبیاء،91)،«{/فنفخنا فیه منروحنا/}»(تحریم،12)؛از روح خودمان در او دمیدیم،تأیید شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.