Skip to main content
فهرست مقالات

یگانه پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 57 تا 78)

کلیدواژه ها :

اسلام ،توحیدگرایی ،سیک ،یگانه پرستی ،عدد یک ،یگانه‌پرستی

کلید واژه های ماشینی : توحید ، خدا ، آیین سیک ، اسلام ، اسلام و آیین سیک ، خداوند ، دین ، آیین سیک با توحید اسلامی ، توحید در آیین سیک ، وحدت

خداوندی را سپاس که درگاهش باز، رحمتش دراز و عفوش خطا‌پوش است، یگانه و بی همتاست، با آنکه مفهوم امید بخش توحید در منظر برخی از ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، در تقسیم‌بندی ادیان، گاهی آنها را بر اساس پایه و بنیاد، ادیان توحیدی می‌خوانند. توحید و یگانه‌پرستی نیز در آیین سیک اصل و اساس این آیین را می‌سازد، و نه تنها از توحید تقریبا به مفهوم ناب آن، به‌گونه‌ای که در اسلام مطرح است یاد می‌کند، بلکه در برخی موارد به‌صراحت با توحید تثلیثی هندویی و مسیحی مخالفت می‌ورزد ((Singh Jagraj,2009: 13 حال چرا آیین سیک، که در شمار یکی از ادیان زندة جهان است و از بنیادی‌ترین ویژگی‌هایش توحیدگرایی است، در زمرة ادیان توحیدی قرار نگرفته است؟ مطابق آموزه‌های این آیین، تصور درست از خداوند در وحدت مطلق او تحقق می‌یابد، با این حال، آیا یگانه پرستی مطرح در آیین سیک با توحید اسلامی برابری می‌کند؟ از منظر اسلام، توحید دارای آثار و مراتب است، بنابراین، در نوشتار حاضر توحید در آیین سیک با توحید در اسلام، و قلمرو هر یک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"oohay@635 mila تاریخ وصول 90/6/21 تاریخ پذیرش 90/12/1 &%00714QTEG007G% طرح مسأله در مقایسۀ توحید اسلام و آیین سیک چه‌چیزی را می‌خواهیم تبیین کنیم؟آیا به همین مقدار که آگاه شویم یدنی براساس اعتقاد به یگانگی خدا اظهار یکتاپرستی می‌کند،کافی است آن دین در شمار ادیان توحیدی قرار گیرد؟و اگر چنین شد،آیا آثاری که در توحید اسلامی بر موحد مسلمان مترتب است،بر موحد غیر مسلمان هم مترتب می‌شود؟نظیر اینکه، حضرت علی(ع)فرمودند:التوحید حیاۀ النفس (آمدی،عبد الواحد تمیمی،1366:85،ح 1385)و یا پیامبر اکرم(ص)فرمود:«قولوا لا اله الا الله تفلحوا» (المیزان،ج 18:202). پس توحید در آیین سیک با فقدان رسالت مواجه است؛حتی برخی نویسندگان سیک تأکید می‌کنند که گورو نانک با فرضیه پیامبری خدا مخالف بوده است و چون قادر است پیامش را مستقیما برساند،بی‌نیاز از پیامبر است،بر این اساس،نظریۀ پیامبری در تمام دین‌ها را رد می‌کند1( 51-21:0791,nahsraD hgniS( ،با این حال،آیا این کمبود و کاستی،توحیدگرایی آن را نفی می‌کند؟یا صرفا نقصانی در آن دین به شمار می‌آید؛هرچند مفهوم و مضمون توحید را به نوعی در خود گنجانده باشد؟اکنون باید دید آیا مدلول توحید در هر دو دین مذکور یکی است یا با یکدیگر متفاوتند؟ مدلول توحید در اسلام و آیین سیک مطابق سنت سیک خداوند خالق وجود )??atraK karuP( است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.