Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به علل دگرگونی در انقلاب مصر

نویسنده:

(5 صفحه - از 15 تا 19)

کلید واژه های ماشینی : سادات ، مصر ، انقلاب ، سیاسی ، آمریکا ، شوروی ، عرب ، اسرائیل ، جنگ ، سیاست

خلاصه ماشینی:

"»24 گرچه در این نکته،تردیدی وجود ندارد کهبدنبال چراغ سبزهای سادات بود که آمریکا نیزوارد صحنه سیاست مصر و خاورمیانه شد و از نمطزیرکی‌های کیسینجر بود که به یک کامیابی بزرگمرحله‌ای دست یافت،اما به دلیل مشروع گرایشاز جانب سادات،نباید با بزرگنمائی دخالت و حضورآمریکا،از نقش آن شیوه‌ها و بینش‌هائی که سببنزدیکی و گرایش به غرب می‌شد،غفلت کرد،بهویژه آنکه دقیقا در مورد مصر،حضور آمریکا پساز استحاله و تصمیم قطعی سادات،زمینه عملیپیدا کرد حیرت و شگفتی آمریکا از اقدامات وتصمیمات یک‌جانبه سادات را،خود آقای نجاتیچنین انعکاس می‌دهد: «اقدام سادات در اخراج ناگهانی شوروی‌ها،یک اشتباه بزرگ سیاسی بود و واشنگتن را سختبه حیرت انداخت،آمریکائی‌ها انتظار داشتندرئیس‌جمهوری مصر،بیشتر از تصمیم به اخراجکارشناسان روسی آنها را در جریان بگذارد و در(به تصویر صفحه مراجعه شود)ازای کاری که در جهت منافع آمریکا و متحدینغربی انجام داده بود،امتیازی بخواهد،هنریکیسینجر نیز از این تصمیم ناگهانی ساداتشگفتی خود را پنهان نکرده است و چنین گفتهاست:استراتژی من تشویق قاهره به کاهش دادناعتماد و اتکاء به شوروی‌ها بود. »24 گرچه در این نکته،تردیدی وجود ندارد کهبدنبال چراغ سبزهای سادات بود که آمریکا نیزوارد صحنه سیاست مصر و خاورمیانه شد و از نمطزیرکی‌های کیسینجر بود که به یک کامیابی بزرگمرحله‌ای دست یافت،اما به دلیل مشروع گرایشاز جانب سادات،نباید با بزرگنمائی دخالت و حضورآمریکا،از نقش آن شیوه‌ها و بینش‌هائی که سببنزدیکی و گرایش به غرب می‌شد،غفلت کرد،بهویژه آنکه دقیقا در مورد مصر،حضور آمریکا پساز استحاله و تصمیم قطعی سادات،زمینه عملیپیدا کرد حیرت و شگفتی آمریکا از اقدامات وتصمیمات یک‌جانبه سادات را،خود آقای نجاتیچنین انعکاس می‌دهد: «اقدام سادات در اخراج ناگهانی شوروی‌ها،یک اشتباه بزرگ سیاسی بود و واشنگتن را سختبه حیرت انداخت،آمریکائی‌ها انتظار داشتندرئیس‌جمهوری مصر،بیشتر از تصمیم به اخراجکارشناسان روسی آنها را در جریان بگذارد و در(به تصویر صفحه مراجعه شود)ازای کاری که در جهت منافع آمریکا و متحدینغربی انجام داده بود،امتیازی بخواهد،هنریکیسینجر نیز از این تصمیم ناگهانی ساداتشگفتی خود را پنهان نکرده است و چنین گفتهاست:استراتژی من تشویق قاهره به کاهش دادناعتماد و اتکاء به شوروی‌ها بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)