Skip to main content
فهرست مقالات

مهاجرت و شهرنشینی: علل و پیامدها

نویسنده:

(14 صفحه - از 158 تا 171)

کلید واژه های ماشینی : مهاجرت، مهاجرین، شهری، روستایی، جمعیت، روستاییان، اقتصادی، مهاجرت روستا، کشاورزی، توسعه

خلاصه ماشینی:

"در مجموع بایدگفت که شرایط اجتماعی،فرهنگی و تحولات اقتصادی وسیاسی مملکت بویژه در نیم قرن اخیر موجب به هم ریختن نظامسلسله مراتبی تولید از مزارع و روستاها و عرضۀ آنها در نقاطشهری شده است،بطوریکه توجه شهرهای بزرگ و متمرکزشدید امکانات و بی‌اعتنایی به مراکز روستانشین کشور،موجب ایجاد فاصله و شکاف عمیق اقتصادی بین زندگیشهرنشینی و روستانشینی و سرانجام مهاجرتهای بی‌رویه ازفشار جمعیتی که جویای کار و خواهانخدمات و رفاه است،نابسامانی وعقب‌ماندگی را به بافت اقتصادی ناسالم ووابسته‌ای که با سیل مهاجرت روبه‌رو شدهاست تحمیل می‌کند:از یک سو روستاهابسیاری از نیروهای تولیدی خود را از دستمی‌دهند و از سوی دیگر شهرها توان جذبهزاران انسان جویای کار را ندارند. در مقابل این دیدگاه،امروزهبا توجه به تجربه کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است کهآهنگ مهاجرت از روستا به شهر از آهنگ ایجاد مشاغل شهریفزونی یافته و تا حدود زیادی از ظرفیت صنایع و خدماتاجتماعی شهری در جذب مؤثر کارگران فرراتر رفته است لذاامروزه مهاجرت باید به عنوان اساسی تقویت‌کنندۀ پدیدۀهمه‌جا حاضر کارگر اضافی شهری،بررسی شود در واقع اینپدیده باید به عنوان نیرویی مطالعه شود که موجب تشدید مسائلجدی بیکاری شهری،که خود ناشی از وجود عدم تعادلهایاقتصادی و ساختی بین مناطق شهری و روستایی است،می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.