Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد نوین و بهره‌وری در ایران

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 1 تا 19)

کلیدواژه ها :

ایران ،اقتصاد نوین ،تحقیق و توسعه ،بهره‌وری کل عوامل ،درجة باز بودن اقتصاد ،همجمعی

کلید واژه های ماشینی : بهره‌وری کل عوامل ، اقتصاد ، رشد بهره‌وری کل عوامل ، اقتصاد نوین ، رشد بهره‌وری کل اثر مثبت ، اقتصاد نوین و بهره‌وری ، بهره‌وری کل عوامل بررسی ، سرمایه ، درجهء باز بودن اقتصاد ، تولید

در این مقاله رابطة بین اقتصاد نوین و بهره‌وری کل عوامل بررسی می‌شود. به عبارت دیگر، نقش مؤلفه‌های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین‌کننده در رشد بهره‌وری کل را توضیح داده و با توجه به مؤلفه‌های یاد شده، راه‌های ارتقای بهره‌وری کل عوامل پیشنهاد می‌شود. بدین منظور ابتدا بهره‌وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک‌های اقتصادسنجی، محاسبه و سپس رابطة بین مؤلفه‌های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجة باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره‌وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دورة زمانی 1382 - 1338، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که تحقیق و توسعه و درجة باز بودن اقتصاد بر رشد بهره‌وری کل اثر مثبت، اما تورم و تغییرات ساختاری اثر منفی دارد. همچنین عامل تحقیق و توسعه و درجة باز بودن اقتصاد به ترتیب بیشترین اثر بر ارتقای بهره‌وری کل دارند و این به مفهوم آن است که بهبود تحقیق و توسعه، افزایش صادرات کالاها و خدمات و واردات کالاهای سرمایه‌ای با فناوری جدید در راستای اقتصاد مبتنی بر دانش (اقتصاد نوین) به منظور ارتقای بهره‌وری کل در اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد.

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور ابتدا بهره‌وری کل‌ عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک‌های اقتصادسنجی، محاسبه و سپس رابطهء بین مؤلفه‌های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه،سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی،درجهء باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره‌وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دورهء زمانی 1382-1338،مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحلهء دوم،بر اساس الگوی نظری که در بخش قبلی تصریح گردید و با فرض این که‌ شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برقرار است،الگوی زیر به منظور بررسی نقش مؤلفه‌های‌ مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره‌وری کل به صورت زیر تصریح شده‌ است: (11)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (1) Liu,and Wang (2) Openness (3) Trade Orientation (4) Miller,and Ypadhyay TFPg رشد بهره‌وری کل عوامل است. بدین ترتیب الگوی تجربی نهایی که در بخش‌های قبلی معرفی شد،با استفاده از روش‌ بردارهای همجمعی برآوردگردیده که نتایج آن در جدول 3 ارایه شده است:بر اساس نتایج‌ مندرج در این جدول،درجهء باز بودن اقتصاد به عنوان یکی از شاخص‌های جهانی شدن،اثر مثبت بر رشد بهره‌وری کل دارد که با مبانی نظری مطابقت دارد. بر اساس این مطالعات با توجه به مبانی نظری‌ آنها،متغیرهای توضیح دهندهء رشد بهره‌وری کل عوامل نظیر درجهء باز بودن اقتصاد،تورم، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در الگوی تجربی مطالعهء حاضر مورد استفاده‌ قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.