Skip to main content
فهرست مقالات

ساختار اقتصادی بخشهای مختلف وارداتی ایران

نویسنده:

ISC (43 صفحه - از 1 تا 43)

کلید واژه های ماشینی : واردات، قیمت، کشش، برآورد، شاخصهای قیمتی واردات، واردات مصرفی، کشش قیمتی، برآورد کششهای قیمتی درآمدی واردات، درآمد، متغیر

خلاصه ماشینی:

". 1992,siwelnerW dnA naraseP,notrednA (به تصویر صفحه مراجعه شود) می‌شود، تابع(2)، تابع تقاضا برای واردات در زمان‌ t می‌تواند به شکل زیر تشخیص داده شود: (3)پارامترهای‌ 1b و 2b بترتیب عبارتند از کششهای قیمت نسبی و درآمد واقعی، و داری علایم زیر هستند:توابع(2)و(3)به طور گسترده‌ای در ادبیات این رشته به رغم اینکه مدتعای مدیدی است که تشخیص داده شده که چندین اریب بالقوه می‌تواند در زمان برآورد پارامترهای این توابع اتفاق افتد، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. رابطه(17)یک رابطه بلند مدت با ضرایب زیر است(اما قابل توجه است که هم به لحاظ آماره‌های‌ t و هم اماره دوربین واتسن رابطه قابل اعتماری نیست): وقتی شاخصهای قیمت از روابط برآوردی حدف می‌گردد، روابط با ضرایب معنی‌دار بترتیب شامل روابط (2)، (10)، (13)، (21)و(23)است، که رابطه(21)تا متغیر تأخیری است و ضرایب بلند مدت نیز این گونه خواهد بود: اثرات تغییرات درآمد همراه با گذشت زمان افزایش می‌یابد. زمانی که شاخصهای قیمتی از روابط حذف گردد و رابطه بین‌ PDGL و وردات سرمایه‌ای مورد نظر باشد، رابطه(7)دارای ضرایب معنی‌دار از لحاظ آماری است ولی رابطه فوق با متغیر تأخیری‌ 1KVL ضرایب با معنا به دست نمی‌دهد وقتی‌ PDGL از روابط حذف می‌گردد و متغیر قیمت با تئجع به شاخص‌ 1PKL برآورد می‌شود، ضریب متغیر 1PKL توأم با H منفی و برابر 01/0- است که تقریبا می‌توان آن را معادل صفر گرفت. 4)نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-چون ضریب کشش درآمدی واردات مصرفی مثبت و بین 75/2 و 5/0 قرار دارد(بجز یک رابطه بلند مدت با ضریب 11/0-)هرگونه افزایش درآمد(در بعضی موارد تا 275 درصد)به خارج منتقل می‌شود که این یکی از نشانه‌های قرار داشتن اقتصاد در مواحل اولیه رشد است، البته در بلند مدت با ایجاد تحولات، ساختار اقتصادی داخلی اینگونه نخواهد بود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.