Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مداخله مبتنی بر خود معنوی و خود خانوادگی بر کاهش علایم افسردگی دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (18 صفحه - از 117 تا 134)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،روان درمانی ،خود معنوی ،خود خانوادگی

depression ،psychotherapy ،spiritual self ،family self

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ، درمان ، کاهش علائم افسردگی دانشجویان ، مداخله ، درمان افسردگی ، معنویت ، پژوهش ، آزمون ، آزمون ، گروه آزمایش و گروه گواه

پژوهش حاضر به منظور تدوین پروتکل این مداخله و ارزیابی میزان اثربخشی آن در درمان افسردگی صورت گرفت. برای اجرای این پژوهش، 24 دانشجوی دختر دانشگاه علامه طباطبایی که بر اساس آزمون افسردگی بک و مصاحبه بالینی، دارای علایم افسردگی بودند، به طور تصادفی به دو گروه دوازده نفره (یک گروه درمان و یک گروه گواه) تخصیص داده شدند. سپس پروتکل دوازده جلسه ای مداخله مبتنی بر خود معنوی و خود خانوادگی، در گروه آزمایش انجام شد. داده ها با آزمون t تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، آزمودنی هایی که مداخله مبتنی بر خود معنوی و خود خانوادگی را دریافت کرده بودند، به نسبت گروه گواه در علایم افسردگی بسیار کاهش داشته اند. نتایج پیگیری نیز نشان داد که این مداخله بر کاهش علایم افسردگی در گروه آزمایش، به نسبت گروه گواه موثرتر است.

خلاصه ماشینی:

"مشخصات جمعیت‌شناختی گروه آزمایش و گواه گروه آزمایش گروه گواه تعداد 12 12 میانگین سن 23 22 سابقة افسردگی 7 5 سابقة استفاده از خدمات درمانی روان‌شناختی 2 5 سابقة استفاده از داروهای ضد افسردگی 1 2 به منظور تعیین تأثیر مداخلة مبتنی بر خود معنوی و خود خانوادگی بر کاهش علایم افسردگی، ابتدا آزمون t برای تعیین تفاوت میانگین میان پیش‌آزمون گروه‌های آزمایش و گواه انجام شد. نتایج آزمون t تفاضل نمرات پیش‌آزمون و نمرات پیگیری پس از سه ماه حجم نمونه تفاوت میانگین‌ها خطای انحراف استاندارد T مشاهده‌شده درجة آزادی سطح معناداری آزمایش 12 58/7 23/1 15/6 22 000/ گواه 12 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پروتکل مداخلة مبتنی بر خود معنوی و خود خانوادگی، بر درمان افسردگی مؤثر است. , "Group interpersonal psychotherapy for patients with major depression disorder-Pilot study", Journal of Affective Disorders, v 60, p: 193. , "Group interpersonal psychotherapy for patients with major depression disorder-Pilot study", Journal of Affective Disorders, v 60, p: 193. , The efficacy of cognitive-behavioral and interpersonal treatments for depression in Puerto Rican adolescents, Journal of Consulting and Clinical Psychology, v 67, p: 742. , The efficacy of cognitive-behavioral and interpersonal treatments for depression in Puerto Rican adolescents, Journal of Consulting and Clinical Psychology, v 67, p: 742. , "The efficacy of drugs and psychotherapy in the treatment of acute depressive episodes", American Journal of Psychiatry, v 1364B, p: 556. , "The efficacy of drugs and psychotherapy in the treatment of acute depressive episodes", American Journal of Psychiatry, v 1364B, p: 556."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.