Skip to main content
فهرست مقالات

کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای واردات و توسعه اقتصادی ایران (73-1342)

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 55 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : واردات ، درجه باز بودن اقتصاد ، کشش ، واردات نسبت به قیمت‌های نسبی ، تغییرات درجه باز بودن اقتصاد ، افزایش درجه باز بودن اقتصاد ، اقتصاد ، اقتصاد ایران ، تخمین ، قیمتی کل واردات واقعی

در این مقاله تخمین جدیدی از کشش‌های درآمدی و قیمتی کل واردات واقعی در ایران با استفاده از آمار سری زمانی که به طریق تفاضل لگاریتم«پایا»شده‌اند، ارایه گردیده و سپس دو فرضیه در مورد تغییرات درجه باز بودن اقتصاد و تغییرات توانایی‌های اقتصاد ایران برای جایگزین نمودن تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی مورد آزمون قرار گرفته است.گرچه این مطالعات تغییر در پتانسیل موجود برای جایگزینی تولیدات داخلی به جای واردات را تأکید نمی‌نماید، اما نتایج حاکی از افزایش درجه باز بودن اقتصاد در دوره مورد مطالعه می‌باشد.همچنین این مطالعه با توجه به کشش پذیری واردات نسبت به قیمت‌ها نسبی و درآمد، امکان بکارگیری سیاست‌های جایگزین نمودن تولیدات داخلی به جای واردات و کنترل تقاضا به منظور محدود نمودن واردات در شرایط محدودیت‌های ارزی را مورد تأکید قرار می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"چکیدهدر این مقاله تخمین جدیدی از کشش‌های درآمدی و قیمتی کل واردات واقعی در ایران با استفاده از آمار سری زمانی که به طریق تفاضل لگاریتم«پایا»شده‌اند، ارایه گردیده و سپس دو فرضیه در مورد تغییرات درجه باز بودن اقتصاد و تغییرات توانایی‌های اقتصاد ایران برای جایگزین نمودن تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی مورد آزمون قرار گرفته است. گرچه این مطالعات تغییر در پتانسیل موجود برای جایگزینی تولیدات داخلی به جای واردات را تأکید نمی‌نماید، اما نتایج حاکی از افزایش درجه باز بودن اقتصاد در دوره مورد مطالعه می‌باشد. به منظور آزمون تغییر«درجه باز بودن»و تغییر در میزان جایگزینی تولیدات داخلی به جای واردات در طول دوره مورد بررسی نیز از متغیر مجازی به صورت حاصلضرب در متغیرهای مستقل، درآمد و(به تصویر صفحه مراجعه شود)قیمت‌های نسبی، استفاده شده است. در الگوی فوق چنانچه مقدار ضرایب‌از نظر آماری به طور معنی‌داری به ترتیب مثبت و منفی باشند، بدین معنی که کشش‌های درآمدی و قیمتی در دوره مورد نظر بطور مطلق افزایش یافته باشند، آنگاه انتظار می‌رود که از یک طرف اقتصاد درجه باز بودن بیشتری را تجربه نموده و از طرف دیگر جایگزینی بیشتر تولیدات داخلی به جای کالاهای وارداتی انجام گرفته باشد. خلاصه و جمع‌بندیدر این مقاله دو فرضیه در مورد تغییرات درجه باز بودن اقتصاد ایران و تغییرات توانایی‌های اقتصاد برای جایگزین نمودن تولیدات داخلی به جای واردات با استفاده از تخمین کشش‌های درآمدی و قیمتی کل واردات واقعی و تغییرات آنها مورد آزمون قرار گرفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.