Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی فرش ماشینی استان خراسان

نویسنده:

ISC (42 صفحه - از 139 تا 180)

کلید واژه های ماشینی : استراتژی توسعه صادرات ، CRD ، نرخ ارز ، ارز ، مزیت نسبی صادراتی فرش ، مزیت نسبی ، توسعه صادرات و جایگزینی واردات ، فرش ماشینی ، قیمت ، هزینه

هدف مقاله حاضر، بررسی مزیت نسبی فرش ماشینی در استان خراسان، برای سال 1375 می‌باشد که این امر برای دوره 75-70 با توجه به شاخصهای گوناگون صورت می‌گیرد.از دید مزیت نسبی آشکار شده، فرش ماشینی برای استان خراسان طی دوره 75-70 در موقعیت بسیار مناسبی قرار می‌گیرد.در این دوره و بالاخص در سال 75 از دید شاخص هزینه منابع داخلی‌ (CRD) تولید فرش ماشینی در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینی واردات، واجد مزیت نسبی حقیقی می‌باشد، ولی در نگرش توسعه صادرات، واجد مزیت نسبی اسمی نمی‌باشد اما در نگرش جایگزینی واردات، واجد مزیت اسمی می‌گردد(فرض می‌شود قیمت فرش ماشینی در استراتژی جانشینی واردات بیشتر از استراتژی توسعه صادرات باشد).بررسیهای انجام شده برای سال 70 و 75 نشان می‌دهد که شاخص‌ CRD نسبت به تغییرات قیمت فرش ماشینی(در دامنه معرفی شده)باکشش می‌باشد، که با افزایش بیشتر قیمت فرش، کشش قیمتی‌ CRD کمتر، و با کاهش بیشتر قیمت فرش، کشش قیمتی‌ CRD بیشتر می‌شود، ولی همچنان باکشش می‌ماند.همچنین، بررسیها نشان می‌دهد که شاخص CRD نسبت به تغییرات ارز(در دامنه معرفی شده)دارای کششهای متفاوت می‌باشد، به طوریکه با افزایش نرخ ارز، CRD نسبت به تغییرات نرخ ارز، بی‌کشش می‌باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش می‌یابد.در حالت کاهش نرخ ارز، CRD نسبت به تغییرات نرخ ارز، باکشش می‌باشد و با افزایش شکاف کشش، افزایش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"برای مثال، در سال 70 برای استراتژی توسعه صادرات و نرخ سایه‌ای ارز معادل 1475 ریال، CRD معادل 6739/0 می‌باشد و قیمت اسمی نخ اکریلیک معادل 6/3 دلار در هر کیلو حاصل می‌گردد، یعنی اگر قیمت نخ آکریلیک از 2/3 دلار به 6/3 دلار در هر کیلو جابه‌جا می‌شد(با نرخ رشد 5/12 درصد) سپس‌ CRD برابر با واحد می‌گردید، که نشانگر آن است مزیت نسبی حقیقی در تولید فرش ماشینی وجود داشته است و به سمت خنثایی مزیت نسبی حرکت کرده است. با توجه به جدول(11)مشاهده می‌شود که با توجه به قیمت غایی نخ آکریلیک که در سال 75 برای توسعه صادرات در نرخ سایه‌ای ارز معادل 529/4 دلار، قیمت اسمی آن 084/4 دلار است، خراسان دارای مزیت نسبی حقیقی در تولید فرش ماشینی است. جدول 12-کشش ارزی و قیمتی‌ CRD فرش ماشینی برای سالهای 70 و 75 در دامنه تعریف شده مأخذ:معاونت امور اقتصادی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 13- CRD انتقالی چهارگانه به تفکیک استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی واردات مأخذ:معاونت امور اقتصادی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌ با توجه به جدول(13)مشاهده می‌شود که حرکت از نرخ سایه‌ای به رسمی ارز(کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی)منجر به کاهش سهم خارجی و افزایش سهم خارجی و افزایش سهم داخلی می‌گردد. در سال 75، با توجه به قیمت غایی محاسبه شده در نرخ سایه‌ای ارز که معادل 42/15 دلار می‌باشد و کمتر از قیمت ملحوظی در CRD که 6/16 تا 9/17 دلار است، لذا خراسان در سال 75 دارای مزیت نسبی حقیقی بالقوه از دید توسعه صادرات و جایگزینی واردات است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.