Skip to main content
فهرست مقالات

تلاش های دکتر رواقی بار آورد

نویسنده:

(3 صفحه - از 71 تا 73)

کلید واژه های ماشینی : زبان فارسی فرارودی، زبان، تاجیکی، فارسی فرارودی تفاوت‌های واژگانی، ناهمخوانی زبانی میان گونه‌های زبان، زبان تاجیکی، دکتر رواقی بار، ادبی، دکتر علی رواقی، زبان فارسی فرارودی از واژگان

خلاصه ماشینی:

"حق با استاد رواقی است که زبان هر منطقه ویژگی‌های خود را دارد:«اگر چه زبان فارسی، زبان کاربردی در سراسر ایران بوده است، ولی همین زبان به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی، و اثرپذیری از گونه‌ها و گویش‌های محلی و زبان‌های ایرانی دیگر، در حوزه‌های گوناگون، ناهمگونی‌ها و ناهمخوانی‌هایی پیدا کرده است، و از این روست که از گذشته‌های بسیار دور و دوره آغازین فارسی نوین، با گونه فارسی فرارودی تفاوت‌های واژگانی و ساختاری و آوایی داشته و دارد». ناخواسته این پرسش پیش می‌آید: چرا در خراسان بزرگ، زبان گفتاری از نوشتاری (ادبی - معیار) تفاوت داشته، و اما در این سوی، تفاوت نظررس نیست؟ موءلف خود این واقعیت را پی برده که درزبان کنونی تاجیکان ، واژه‌های باستانی هنوز هم کاربرد دارند: «خواندن نوشته‌های نویسندگان معاصر فرارودی مرا شگفت زده می‌کرد."

صفحه: از 71 تا 73