Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی سری های زمانی و مقایسه آن با مدل ARIMA

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 87 تا 120)

کلید واژه های ماشینی : شبکه عصبی، شبکه عصبی در پیش‌بینی سری، مدل، مدل شبکه عصبی، نرون، نرونهای لایه ورودی شبکه عصبی، شیر، مدل AMIRA، قیمت، مدل شبکه عصبی نسبت

با توجه به نقش پیش‌بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب و نیز با توجه به روشهای مختفی که در زمینه پیش‌بینی سریهای زمانی موجود است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا مقایسه‌ای بین مدل شبکه عصبی و مدل‌ AMIRA صورت پذیرد.داده‌های مورد استفاده شامل قیمت ماهیانه شیراژ فروردین‌ماه 1371 تا اسفتندماه 1376 می‌باشد.نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تخمینی یک دوره دوازده ماهه شامل فروردین ماه تا اسفند ماه 1376 با مقادیر واقعی آن شنان می‌دهد که میانگین مربعات خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل‌ AMIRA ، 85/8 درصید کمتر است.همچنین، میانگین قدرمطلق درصد خطا در مدل شبکه عصبی نسبت به مدل‌ AMIRA ، 79/21 درصد کمتر است.اگرچه پیش‌بینی‌های صورت گرفته به وسیله مدل شبکه عصبی، دارای توجیه آماری نبوده و نمی‌توان برای آن فاسله اطمینان تعیین نمود اما با توجه به موارد فوق، مدل شبکه عصبی می‌تواند برای پیش‌بینی دقیقتر چنین متغیرهایی مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"در حالت کلی، می‌توان میزان فعالیت عصبها را توسط یک معاله دیفرانسیل مدل کرد: jO -خروجی، f -تابع تبدیل، tjW -وزن بین ورودی‌ i ام و نرون‌ j ام jx -ورودی‌ i ، jB -نرون‌ saiB ojW -وزن بین نرون‌ jB و نرون‌ j ورودیها و خروجیها هر عنصر پردازشگر می‌تواند علایم(سیگنالها)ورودی زیادی را به‌طور همزمان دریافت کند اما ممکن است فقط یک سیگنال خروجی داشته باشد که بسته به سیگنالهای ورودی، وزنها و مقادیر اولیه، مقدار آن مثبت و یا منفی می‌باشد. 2. فرایند خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته‌ AMIRA بر خلاف شبکه عصبی که در آن نیازی به بررسی فرآیند تولید داده‌ها(پایا و ناپایا بودن) 31 نمی‌باشد، در بحث مدلهای‌ AMIRA این موضوع مهم بوده و باید قبل از مدل‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. 3. مدل‌سازی خطی و پیش‌بینی فرایند شناسایی براساس مدلهای خطی از قبیل‌ AMIRA به متدولوژی باسک-جنکینز J-B معروف است که شامل چهار مرحله می‌باشد که در مقاله حاضر برای داده‌های سری زمانی قیمت شیر، مورد استفاده قرار گرفته است. rorrE eruqS naeM (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-نتایج پیش‌بینی قیمت شیر با استفاده از مدلهای شبکه عصبی و AMIRA طی سال 76 مأخذ:دختر مطالعات اقتصادی شرکت پشتیبانی امور وزارت جهاد سازندگی در این حالت، ESM محاسبه شده برای هر دو روش به شرح زیر می‌باشد: 20/499-12/32/5990- ESM در شبکه عصبی 4/543-12/6521- ESM در مدل‌ AMIRA با توجه به مقادیر فوق درمی‌یابیم که دقت شبکه عصبی در پیش‌بینی‌های انجام شده در این تحقیق، بیشتر از مدل‌ AMIRA می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.