Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی ارزبری واردات گوشت قرمز و نهاده دامی جو

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 149 تا 176)

کلید واژه های ماشینی : گوشت قرمز ، واردات ، واردات گوشت قرمز ، پیش‌بینی ارزبری واردات گوشت قرمز ، میزان واردات گوشت قرمز ، مصرف سرانه گوشت قرمز ، تقاضای گوشت قرمز ، عرضه داخلی گوشت قرمز ، شاخص قیمت عمده‌فروشی گوشت قرمز ، قیمت

مقاله حاضر به بررسری بازار گوشت می‌پردازد.در ابتدا اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات و روش تحقیق تبیین می‌گردد و سپس، مقدار تولید، واردات و مصرف سرانه گوشت قرمز مورد بررسی قرار می‌گیرد.تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه داخلی گوشت فرمز و تقاضا نهاده‌جو برآورد می‌گردد و سپس براساس روند جمعیت، درآمد سرانه، قیمت‌ها و با استفاده از توابع برآورد شده به پیش‌بینی میزان تقاضا و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده‌جو ضرداخته و در ضورت نیزابه واردات گوشت قرمز و جو برای سالهای 1378 تا 1380، مقادیر آنها مشخص می‌گردد.مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه آن، تقاضای نهاده جو، میزان واردات گوشت قرمز، جو و ارز تخصیصی برای آن طی سالهای آینده را براساس سناریوهای متفاوت، ارایه می‌دهد.در سناریوی اول، فرض می‌شود که قیمت گوشت قرمز و جو همان متوسط نرخ رشد دوره 75-1368 می‌باشد و در سناریوی دوم و سوم به ترتیب یک درصد و دو درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد آن دوره را دارا می‌باشد.این سناریوها بر مبنای کاهش مدالخ دولت در امر واردات با ارز دولتی و افزایش آن توسط بحش خصوصی با ارز غیر دولتی انجام گرفته است.براساس سناریوی اول و دوم، میزان واردات گوشت قرمز برای سال 1378 برابر با صفر و سالهای 80-1379 افزایشی است.در سناریوی سوم، فقط در سال 1380 واردات گوشت قرمز وجود دارد.میزان واردات جو در هر سه سناریو طی سالهای 80-1378 روند افزایش داشته است و به علاوع، روند سهم ارزری جو کاهشی و روند سهم ارزبری گوشت قرمز نیز افزایشی می‌باشد.این نتایج نشان‌دهنده آن است که خودکفایی در تولید گوشت قرمز خوشبینانه بوده و واردات آن طی سالهای آینده افزایشی خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"emocnI yrotisnarT (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین، در برآورد عرضه گوشت قرمز، مقدار عرضه داخلی به عنوان متغیر وابسته در نظر جدول 3-تولید و واردات جو کشور طی سالهای 76-1359 واحد:هزار تن مأخذ:وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی اسفند 1377، ص 4 و 149 گرفته شده است زیرا کل عرضه شامل عرضه داخلی و واردات است و واردات گوشت قرمز بر اساس سیاستگذاریهایی صورت گرفته است تا زمینه افزایش تولید این کالاها فراهم شود و به همین علت نمی‌توان برای آن، تابع رفتاری تعریف کرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 5-پیش‌بینی شاخص قیمت گوشت قرمز و مرغ در مناطق شهری و روستایی‌براساس پیش‌بینی جمعیت، درآمد واقعی و قیمتهای گوشت قرمز و مرغ، و با جایگذاری آنها در توابع برآورده شده تقاضای سرانه گوشت قرمز که در قسمت قبل توضیح داد هشد، مقادیر تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی بر حسب سرانه و کل کشور برای سالهای 80-1378 برآورد شده است که در جدول(6)نشان داده می‌شود. از آنجایی که بوند قیمت گوشت قرمز در سطح عمده فروشی و خرده فروشی تقریبا یکی می‌باشد و از روند قیمت نهاده جو تبعیت می‌کند، بنابراین همان سناریهایی که در قسمت مربوط به پیش‌بینی تقاضای گوشت برای نرخ رشد قمت خرده فروشی گوشت قرمز مدنظر قرار گرفت، برای نرخ رشد قیمت عمده فروشی گوشت قرمز و جو نیز به صورت ذیل در نظر می‌گیریم: سناریوی اول:در این سنایو فرض می‌کنیم، نرخ رشد ثابت قیمت عمده فروشی گوشت فرمز و جو در سالهای 80-1378 برابر با متوسط نرخ رشد در طی دوره 75-1386 است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.