Skip to main content
فهرست مقالات

یک چارچوب تحلیلی از تعامل بین واردات واسطه ای- سرمایه ای و صادرات غیر نفتی در بخش صنعتی اقتصاد ایران (1376-1340)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : صادرات ، واردات ، صادرات غیر نفتی ، صادرات غیر نفتی در بخش ، صادرات غیر نفتی صنعتی ، صادرات غیر نفتی بخش صنعت ، صادرات غیرنفتی ، غیر نفتی در بخش صنعت ، بخش صنعت ، صادرات و واردات

در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر واردات واسطه ای- سرمایه ای بر صادرات غیرنفتی در بخش صنعت، رفتار صادرات غیرنفتی درمقابل واردات واسطه ای – سرمایه ای از دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس روش استفاده شده در این مقاله، ابتدا رفتار بلند مدت صادرات غیرنفتی مطابق روش همگرایی یوهانسن و یوهانسن و جوسیلیوس بررسی می شود و پس از استخراج بردار همگرایی رفتار رفتار کوتاه مدت صادرات غیرنفتی صنعتی بر اساس ساز وکار تصحیح-خطا (ECM) مورد شناسایی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به نوسانات واردات واسطه ای – سرمایه ای حساس بوده و یک رابطه تعادلی و بلند مدت بین صادرات و واردات واسطه ای- سرمایه ای وجود دارد به نحوی که یک درصد افزایش در واردات واسطه ای- سرمایه ای در کوتاه مدت 0.65 درصد و در بلند مدت، بیش از دو درصد صادرات غیرنفتی را با فرض ثبات سایر شرایط افزایش می دهد. از آنجایی که تاثیر نهاده های وارداتی در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت در ارتباط با صادرات غیرنفتی بیشتر می باشد، نگرش این مطالعه بر آزاد سازی تجاری و استراتژی برون گرایی اقتصاد ایران تاکید می گذارد. بدون شک، توجه به این راهبردها می تواند بر افزایش درآمدهای صادراتی، رشد بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.

خلاصه ماشینی:

"مقاله اول،اثربخشی واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای را بر صادرات غیر نفتی بخش صنعت هم در واسطه‌ای بر صادرات غیر نفتی از دیدگاه«عرضه»مورد ارزیابی قرار گرفته است. غیر نفتی در یک افق زمانی نسبتا بلند مدت(74-1338)پرداخته و نشان داده است که‌ واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با کشش 17/0 بر صادرات غیر نفتی تأثیر مثبت می‌گذارد. مأخذ:جدول(1)پیوست به‌طور کلی،عملکرد صادراتی کشور به نحوی بوده است که صادرات صنعتی متناسب با برای استخراج توابع صادرات معمولا از نظریه‌های مصرف و تولید استفاده شده است. یک از متغیرها،مدل مورد مطالعه برای صادرات بخش صنعت به شکل زیر است: واردات واسطه‌ای-سرمایه‌ای( MIK )در بخش صنعت،ارتباط تعادلی و بلند مدت مثبت وجود بدین ترتیب،مدل بلند مدت صادرات صنعتی در رابطه(9)نشان داده شده است. متوسط با حدود 3/2 درصد از تغییرات صادرات غیر نفتی در بخش صنعت ارتباط تعادلی دارد. درصد کاهش در صادرات صنعتی در بلند مدت مواجه بوده است. متغیرهای حاضر در مدل بزرگتر از واحد می‌باشند،بنابر این صادرات بخش صنعت در بلند مدت‌ جدول 3-بردار ضرایب بلند مدت در مدل برآورد شده صادرات غیر نفتی صنعتی رابطه(9)در واقع رابطه تعادلی و بلند مدت را بین صادرات غیر نفتی و متغیرهای نظیر در معیار در واردات واسطه‌ای-سرمایه‌ای در بلند مدت با توجه به رابطه(9)نشان می‌دهد. در عرضهء صادرات غیر نفتی بخش صنعت مؤثر و صادرت صنعتی نسبت به این متغیرها افزایش در واردات واسطه‌ای-سرمایه‌ای صنعت در کوتاه‌مدت 65/0 و در بلند مدت 3/2 موجب اخلال در واردات این نهاده‌ها شود هم در کوتاه‌مدت و هم در بلند مدت،صادرات صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.