Skip to main content
فهرست مقالات

تکنولوژی و سازمان

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 34 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : تکنولوژی ، سازمان ، کارکنان ، تولید ، تولید انبوه ، سیستم ، سیستم ، انسان ، تکنولوژی و سازمان ، نظارت

خلاصه ماشینی:

"در تولیدانبوه،تقدم و تأخر این وظایف فرق می‌کند،یعنی ابتدا مقدمات کار فراهم می‌شود و طراحیاولیه صورت می‌گیرد و سپس نسبت به تولید کالااقدام لازم معمول می‌گردد و برای آن بازاریابیبه عمل می‌آید،در تولید فرایندی نیز اگرچهپس از تهیه مقدمات کار،ابتدا طراحی اولیهصورت می‌گیرد ولی امر بازاریابی،بر تولید،مقدم است. لذاباتوجه به این مطلب،تکنولوژی می‌تواند بروسعت یا محدودیت حیطۀ نظارت نیز تاءثیر گذارد،چنانچه تکنولوژی مورد استفاده در سازمان،استخدام نیروی کار مجهز به تخصصهای سطح بالاو آموزشهای دقیق و پیچیده را ایجاب کند،با فرضاین‌که نیروی انسانی با چنین شرایطی از بلوغروانی سطح بالایی برخوردار خواهد بود و نیاز بهسرپرستی و نظارت کمتری خواهد داشت،قلمرونظارت گسترده‌تری امکانوجود خواهد یافت. شواهدیدر دست است که نشان می‌دهد کارکنانی که در تولیدانبوه فعالیت دارند،به علت محدودیت قلمرووظایفشان،کمترین میزان رضایت شغلیرا از کارشان به دست می‌آورند،در حالیکهکارکنانی که به تولید واحدی دست می‌زنند به علتاحساس مهارت و موفقیت،بیشترین رضایترا از کار حاصل می‌کنند و کارکنان تولید فرآیندینیز به علت احساس مسئولیت و اهمیت در کار،در حدیبین دو مورد پیشین قرار می‌گیرند25 (به تصویر صفحه مراجعه شود)"نمودار(3)رضایت شغلی و تکنولوژی"(اقتباس از کتاب هامپتون،ص 117) تکنولوژی و طرح جا و مکان تکنولوژی بر نحوۀ استفادۀ از جا و مکاندر یک سازمان تاءثیر می‌گذارد و از این طریقبر بسیاری از ارتباطات انسانی در سازمانمؤثر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.