Skip to main content
فهرست مقالات

سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت

نویسنده:

ISC (27 صفحه - از 62 تا 88)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، سایبرنتیک، سیستم، کنترل، بازخور، نظریه، مدیریت، سیستم کنترل، سیبرنتیک، نظریه اطلاعات

خلاصه ماشینی:

"باتوجه به مفاهیم توضیح داده شده در فوقکنترل را به شرح زیر می‌توان تعریف کرد: "کنترل مبین اعمال یا کنشهای انتخاب شده‌ایاست که بر روی یک یا چند پدیده انجام می‌گیرندو این کنشها مبتنی بر اطلاعاتی هستند که برای"بهبود بخشیدن"به کارکرد یا توسعه(و تکامل)پدیده مورد نظریه کار می‌روند"کنترل به شکل‌های گوناگون صورت می‌گیرداگر وظیفه کنترل پایدار ساختن حالت پدیدهباشد آن وقت کنترل را به‌عنوان یک حفاظتفعال33در برابر اغتشاشات می‌توان تعبیرکرد،حفاظت غیر فعال34در مقابل حفاظتفعال عبارت از این است که خواصی به پدیدهداده شود که مقادیر برون دادش بستگی بسیار کمیبه اغتشاشات داشته باشد. روندهای ایجاد کننده پویائی صنعتی پویائی صنعتی به‌عنوان یک علم برآمدهاز روندهای تکاملی زیر می‌باشد: 1-تئوریهای سیستمهای کنترلبازخور-اطلاعات اولین و مهمترین شالودۀ پویائی صنعتی مفهوم"ساز و کارهای خودکار(فرمان بر)است کهدر خلال و بعد از جنگ جهانی دوم مطرح گردیدعلاوه بر مسئله اجرای یک برنامه،اغلب وضعیبه وجود می‌آید که در آن قانون حاکم بر تغییرحالتهای از پیش تعیین شدۀ یک سیستم در طولپیشرفت زمان از قبل معلوم نیست و باید طیفرآیند واقعی کنترل طبق سیگنالهای بیرونیتعیین گردد تا قبل از عصر کنونی بشر باندازه کافیاز تاءثیر تاءخیرهای زمانی،بسط و افزایشساختار بر رفتار پویای یک سیستم آگاه نبود امااکنون آشکار شده است که تاءثیر متقابلموءلفه‌های سیستم بر یکدیگر از خود موءلفه‌هامهمتر هستند و به همین دلیل مفهوم سیستمبازخوری اطلاعاتی بصورت یک پایه و اصل اساسیبرای فهم جنبه‌های مجزای فرآیند مدیریت درآمدهاست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.