Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر استفاده از بیماران مجازی در آموزش جراحی دانشجویان پزشکی یک مطالعه مداخله ای تصادفی کنترل شده

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 2 تا 8)

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از بیماران مجازی در آموزش درد شکم در بیمار جراحی، به دانشجویان پزشکی در ابعاد مختلف مهارت های بالینی به خصوص در حل مسایل بالینی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای تعداد 48 دانشجوی دوره ی کارآموزی بخش جراحی به دو گروه مداخله و کنترل به صورت تصادفی تقسیم شده و در گروه مداخله، آموزش در طی 7 جلسه و با استفاده از 14بیمار شبیه سازی شده در رابطه با دردهای شکمی انجام شده است. در پایان مطالعه، هر دو گروه با استفاده از آزمون کتبی ساختار یافته ی 7 قسمتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: در این مطالعه از 48 دانشجوی پزشکی شرکت کننده، تعداد 45 نفر با آزمون کتبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که روش معرفی شده در افزایش مهارت گرفتن شرح حال به طور معناداری موثر بوده در حالی که در زمینه ی استفاده از تست های آزمایشگاهی و عکس-های رادیولوژی، تشخیص افتراقی و درمان مناسب و هم چنین در ارتقاء دانش آن ها موثر نبوده است. در گروه مداخله، آزمون مبتنی بر رایانه با استفاده از بیمار مجازی انجام شده که نتایج آن با آزمون کتبی هم بستگی پایینی را نشان می دهد. نتیجه گیری: آموزش با استفاده از بیماران مجازی در افزایش مهارت گرفتن شرح حال از بیماران موثر بوده در حالی که بر سایر جنبه های مهارت های بالینی دانشجویان تاثیر معناداری نداشته است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.