Skip to main content
فهرست مقالات

توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (14 صفحه - از 135 تا 148)

کلید واژه های ماشینی : توسعه‌ی منابع انسانی، راهبردی، کارکنان، توسعه منابع انسانی با رویکرد، سازمان، مدیران، توسعه‌ی راهبردی منابع انسانی، مدیریت راهبردی فرایند برنامه‌ریزی، توسعه ژی راهبردی منابع، مدیریت

این مقاله اساسا به توسعه ژی راهبردی منابع انسانی می‌پردازد و سعی دارد بر این‌ نکته تأکید ورزد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه‌ی توسعه‌ی منابع انسانی می‌تواند به‌گونه‌ی منظومه‌ای در راستای مأموریت و هدفهای آنها گرد هم اید.پس از تشریح‌ قلمرو توسعه‌ی منابع انسانی،شامل فرد،سازمان،ملی و فراملی،به ضرورتهای جو سازمانی مطلوب برای یادگیری پرداخته‌ایم تا بستر برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه‌ی‌ منابع انسانی فراهم آید.در بخش اصلی مقاله،با اشاره‌ای مختصر به اصول بنیادی‌ مدیریت راهبردی فرایند برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه‌ی منابع انسانی مطرح و در پی آن،الزامات و سیاستهایی که در این‌گونه برنامه‌ریزی دخالت دارند ارائه شده است. در پایان،مدلی برای پرداختن به استراتژیهای توسعه‌ی منابع انسانی پیشنهاد شده اتس‌ که محورهای اصلی و فرعی آن عناصر یادگیری،رشد و بهسازی را در بردارد.پیام اصلی‌ مقاله حاضر آن است که توسعه‌ی منابع انسانی زمانی موفق است که در راستای‌ استراتژی‌های سازمان برنامه‌ریزی شود.

خلاصه ماشینی:

"اگرچه بحث گسترده درباره مدیریت راهبردی از حوصله‌ی این مقاله خارج است،اما پیش از آنکه فرایند تدوین راهبردی‌های توسعه‌ی منابع انسانی و ضرورتهای آن به‌طرو خاص مطرح کنیم،لازم است در حد یادآودری خوانند گرامی اصلو اویلیه مدیریت راهبردی را که هرگونه برنامه‌ریزی برای راهبرد توسعه‌ی منابع انسانی باید بر آن استوار گردد از نظر بگذرانیم. چنین فرایندی گامهای زیر را طی می‌کند: 1-تعیین مقاصد توسعه‌ی منابع انسانی 2-ارزیابی قوتها و ضعفهای مهارتی در سازمان 3-تشخیص و شناسایی محیط خارجی از نظر تهدیدها و فرصتهای مؤثر بر عملکرد کارکنان 4-مقایسه‌ی قوتها،ضعفها و تهدیدها و فرصتهای آتی 5-گزینش راهبردی بلندمدت سازمانی برای توسعه‌ی منابع انسانی به‌گونه‌ای که احتمالا بتواند افراد و سازمانی را برای آینده آماده کند. 6-اجرای راهبرد برگزیده باتوجه به: -بهبود سازمانی(چه باید کرد تا هنجارهای سازمانی و گروهی تغییر کند؟) -توسعه‌ی افراد غیر عضو(چه باید کرد تا استعدادها بلندمدت پدید آید؟) -آموزش و پرورش کارکنان(چه باید کرد تا هدفهای رشد شغلی افراد محقق شود؟) -آموزش شغلی کارکنان(چه باید کرد تا افراد بر ضرورتهای شغلی تسلط یابند و عملکرد خود را بهبود بخشند؟) 7-ارزیابی توسعه‌ی منابع انسانی:فرآیند بالا،زمانی به نتیجه خواهد رسید که مفروضات اساسی زیر محقق شود: الف-برای مقصد یا رسالت سازمان بیانیه‌ای وجود داشته باشد و تلاشهای توسعه‌ی منابع انسانی بدان مرتبط باشد. 1-همسویی با هدفهای سازمانی 2-حمایت مدیران ارشد سازمان 3-درگیر شدن مدیران صف 4-کیفی بودن برنامه‌ها(در طراحی و اجرا) 5-با انگیزه بودن کارآموزان برای یادگیری و همراهی آنان با سازمان 6-پیوند با سیاستهای مدیریت منابع انسانی 7-جو اعتماد به نفس،جرات و نوآوری نتیجه‌گیری و ارائه‌ی مدل پیشنهادی دریافتیم که توسعه‌ی منابع انسانی در روزگار کنونی مفهومی فراتر از آموزش شغلی و آماده‌سازی کارکنان سازمان برای قبول مسؤولیتهای بیشتر دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.