Skip to main content
فهرست مقالات

معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (24 صفحه - از 99 تا 122)

توانمندسازی در ادبیات مدیریت مبهم و ناهمگون داشته و افراد مختلف به‌ تناسب ویژگی‌های خود از آن استنباطی دارند.در بررسی تاریخچه‌ی توانمندسازی در مدیریت دیدگاههای مختلفی وجود دارد. نخستین دیدگاه،دیدگاه عقلانی به توانمندسازی است که برمبنای واگذاری‌ اختیارات و پاسخگویی بنا شده است(کانتر1،1983). دیدگاه دوم،دیدگاه انگیزشی است که برمبنای تئوری نیازهای سه‌گانه‌ی‌"مک کله‌لند"2 نیاز به قدرت را اساسی‌ترین نیاز مدیر دانسته و مشارکت در قدرت را به عنوان عامل‌ انگیزشی،زمینه‌ساز توانمندسازی افراد می‌داند. در دیدگاه سوم قدرت به معنای نیرو است.توانمندسازی می‌تواند به معنای‌ نیرو بخشی باشد.با این نگرش توانمندسازی فرآیند تقویت احساس خود اثربخشی‌3در بین اعضاء سازمان از طریق شناسایی وضعیتهایی که احساس بی‌قدرتی را در افراد می‌دمند و حذف آنها به همراه ایجاد مجرای انتقال احساس خود اثربخشی است(کانگر و کاننگو4،1988).برای تحقیق این مهم مدلهای گوناگونی توسط صاحبنظران مطرح شده‌ است که در دو دسته،مدلهای عام و اقتضایی دسته‌بندی شده‌اند.

خلاصه ماشینی:

"با این نگرش توانمندسازی فرآیند تقویت احساس خود اثربخشی‌3در می‌دمند و حذف آنها به همراه ایجاد مجرای انتقال احساس خود اثربخشی است(کانگر پژوهش‌ها نشانگر آن است که سازمانها از انجام فرآیند توانمندسازی منافعی کسب‌ اعضاء در قدرت سازمان و عدم باور آنها به توانمندی کارکنان در انجام مناسب کارها را دو عامل اساسی در عدم موفقیت برنامه‌های توانمندسازی می‌داند(کانتر،1979). بنابراین لازم است با تغییر در مبانی فکری و نوع نگرش مدیران این موانع مرتفع شود. تحقق این امر تغییر در نحوه‌ی نگرش مدیران به اعضاء سازمان است. دارند و این نیاز حالتی روانی برای نفوذ و کنترل بر سایر افراد ایجاد می‌کند(مک کله‌لند، توانمندسازی عنوانی برای پارادایم جدید انگیزش است. دارند،و آن این است که در دیگران ایجاد احساس توانمندی می‌کنند و به همراه سایرین‌ برای تحقق بخشیدن به مفهوم توانمندسازی مدلهای گوناگونی ارائه شده است. هر سازمانی اقتضائات خود را دارد،بنابراین چالش توانمندسازی باید با توجه به‌ توانمندسازی توسط نویسندگان مختلف بیان شده است که به نظر می‌رسد صاحبنظران‌ منظور از تاثیر این است که آیا انجام یک شغل یا وظیفه خاص تغییری در کل کار به وجود دیدگاه ایستا اعتقاد بر این است که توانمندسازی تفویض تصمیم‌گیری در یک چارچوب‌ 1-ایجاد چشم‌انداز روشن و چالش برای رسیدن به آن 2-وجود گشودگی‌29در سازمان(جریان باز اطلاعات)و انجام کار تیمی در این زمینه نولر(1991)مدلی چهار بعدی برای توانمندسازی که وی آن را مدل ایده‌آل (به تصویر صفحه مراجعه شود) امید است که با ادامه پژوهش‌ها در این زمینه سایر متغیرهای پیش بین در انواع‌ (46)- Inspirational (47)-مدل سیستمی توانمندسازی حاصل پایان‌نامه دکتری است که در زمینه‌"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.