Skip to main content
فهرست مقالات

روش تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب ارزیابی پروژه ها

نویسنده:

کلیدواژه ها :

تصمیم‌گیری چندمعیاره ،عوامل درونی و برونی ،مقایسات زوجی ،شاخص پذیرش

کلید واژه های ماشینی : تصمیم‌گیری، ریسک، مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره براساس ماتریس، انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها، انتخاب ارزیابی پروژه‌ها، انتخاب، تصمیم‌گیری چندمعیاره براساس ماتریس مقایسات، سازمان، بازده، انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها تأثیر

از آنجا که عوامل گوناگونی از زوایای بسیار متنوع بر انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها تأثیر به‌سزایی می‌گذارند شناخت این‌ عوامل و منظور کردن آنها در ارزیابی نقش بارزی در اجرای موفق پروژه‌ها دارند.در این مقاله ضمن طرح این نکات و بررسی‌ ویژگی آنها،مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره براساس ماتریس مقایسات زوجی عوامل با استفاده از مقیاسهای رتبه‌بندی و شاخص پذیرش پیشنهاد و کاربرد آن ارائه می‌شود.ازاین‌رو،انتظار می‌رود کیفیت و مهارت تصمیم‌گیری مدیران سازمانها نه‌تنها برای انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها افزایش یابد بلکه از این روش برای تصمیمات مشابه استفاده به عمل آید.

خلاصه ماشینی:

"طبیعت این‌ روشها به‌گونه‌ای است که شخص تصمیم‌گیر را به‌ انجام موارد زیر وامی‌دارد:روشن ساختن مسئلهء تصمیم‌گیری و ابعاد آن،شناسایی عوامل مؤثر، کمی کردن عوامل کیفی،شناسایی هدفها و اولویت‌بندی آنها،تعیین معیارهای سنجش هدفها و در نظر گرفتن سطح آرمانی مورد انتظار برای‌ آن نتایج؟معیارهای تأثیرگذار انتخاب پروژه مهمترین مسئلهء فرایند تصمیم‌گیری‌ (1) Multiple Criteria Decision Marking Methids. ویژگی عوامل درونی و برونی مؤثر بر انتخاب پروژه‌ها برحسب محیط و سطح تصمیم‌گیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب)عوامل برونی @میزان ریسک و بازده @ساختار بازار و شرایط آن @سیاستها و مقررات اقتصادی و بازرگانی‌ دولت @شرایط عمومی @تعهدات قانونی و الزامات فن‌آوری در اینجا هریک از این عوامل مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین،باید بتواند پروژه‌های مختلف را شناسایی و هریک از آنها را مورد ارزیابی قرار دهد،و سپس پروژه‌ای را انتخاب کند که مطالعات کافی برروی آن به عمل‌ آمده است و از وقوع نتایج اجرای آن آگاهی کامل‌ داشته باشد. 6. میزان ریسک و بازده یکی از معیارهای مهم ارزیابی بازدهی پروژه‌ها که‌ ارتباط بسیار نزدیکی با گرایشهای مدیران به‌ ریسک و عملکرد آنها در اداره و هدایت پروژه‌ها دارد نسبت ریسک-بازده است(شکل 2). در این مقاله،شیوهء مقیاس‌بندی عوامل با استفاده از چارچوب تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ (MCDM) طرح می‌شود که راهنمای مناسبی‌ برای انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها در اختیار مدیران‌ قرار می‌دهد و کمک مؤثری در حل مسائل‌ ایفا می‌کند. این مقادیر با نتیجهء شاخص قابل پذیرش بودن(به تصویر صفحه مراجعه شود) پروژه‌ها متفاوت است(جدول 9)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.