Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مؤثر بر نهادینه ازی بیمه ی اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 183 تا 208)

کلیدواژه ها :

سرمایه اجتماعی ،روستاییان ،نهادینه سازی ،بیمه اجتماعی ،کبودرآهنگ

کلید واژه های ماشینی : صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ، روستایی ، بیمه‌های اجتماعی روستایی ، بیمه اجتماعی ، نهادینه‌سازی بیمۀ اجتماعی ، بیمه‌ی اجتماعی در روستاهای شهرستان ، نهادینه‌سازی بیمۀ اجتماعی در روستاییان ، کبودرآهنگ ، بیمۀ اجتماعی در روستاییان شهرستان

بیمه اجتماعی روستاییان در ایران به شکل عملی در سال های اخیر از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به اجرا درآمده است. البته استفاده همگانی از بیمه اجتماعی مستلزم نهادینه شدن آن است که خود مستلزم به وجود آمدن عادات رفتاری، سیاست گذاری مناسب، اختصاص زمان و بودجه و دیگر اقدامات گسترده برای پایدار شدن آن است. هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی، شناسایی عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی در روستاییان شهرستان کبودرآهنگ است. داده ها با استفاده از پرسشنامه از طریق مصاحبه ساخت یافته با 320 نفر از بیمه گزاران گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره های توصیفی و همچنین روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحقیق مشخص ساخت که عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی را در منطقه مورد مطالعه می توان در قالب سه عامل شناختی– هنجاری، فرهنگی– اجتماعی و تنظیمی دسته بندی کرد. بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد شد که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان به ایجاد آگاهی در ارباب رجوع توجه کند و با بهره گیری از ظرفیت گسترده رسانه ها و توان فنی کارگزاران، بستر اطلاع رسانی مناسب و فراگیر را برای جامعه روستایی فراهم سازد.

خلاصه ماشینی:

"این پژوهش نیز در مقیاسی کوچک یعنی در سطح روستاهای شهرستان کبودرآهنگ به‌دنبال شناسایی و ارائه مجموعه عواملی است که نقشی مؤثر در نهادینه شدن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دارند. اسکات (2001،32)سه دسته عوامل تنظیمی و هنجاری و شناختی یا فرهنگی-شناختی را به عنوان سه رکن اساسی نهادینه‌سازی مطرح می‌کند )23,1002,ttocS( این ارکان در مطالعۀ (1)- noitazilautibaH (2)- noitatnemideS (3)- noitazilamroF (4)- rekcuZ & trebloT (5)- nawoR & reyeM &%01222SRPG012G% انجام شده به وسیله کولبک1(2002،398) )893,2002,kcebloC( 9و مجردی و همکاران (1386،16)نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین سازه‌های به‌کار گرفته شده در اندازه‌گیری نهادینه‌سازی عبارت بودند از:آگاهی به بیمۀ اجتماعی روستاییان،نگرش به بیمۀ اجتماعی روستاییان،وجود قوانین و مقررات مناسب،میزان برآورده شدن انتظارات با صندوق بیمه اجتماعی،و میزان برآورده شدن انتظارات به وسیله کارگزاران(این شاخص‌ها و تعداد گویه‌های آنها در جدول 1 درج شده‌اند). به عبارت دیگر،باتوجه به مجموعه عواملی که از آنها برای قضاوت درباره میزان نهادینه شدن بیمه اجتماعی روستاییان در سطح شهرستان کبودرآهنگ استفاده شد،چنین استنباط می‌شود که این حرکت اجتماعی برای اینکه در سطح جامعه بقا و دوام داشته و مردم از فواید آن در درازمدت بهره‌مند شوند،نیاز به تلاش و کوشش فراوان در تمامی اجزای دوازده‌گانه این شاخص ترکیبی دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) مدل نهایی نهادینه‌سازی بیمۀ اجتماعی در بین روستاییان شهرستان کبودرآهنگ براساس نتایج به‌دست آمده از بررسی منابع و یافته‌های پژوهش و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی،در شکل 2 نشان داده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.