Skip to main content
فهرست مقالات

چالشهایی علیه نظریه استراتژی موجود در جامعه فرا صنعتی

نویسنده:

مترجم:

در عصر فراصنعتی،شرکتها و مؤسسات به دلایلی با پیچیدگی روزافزون مواجه هستند.دو دلیل عمده که محیط رقابتی شرکتها و مدیران را به تدریج تغییر می‌دهد،ترویج دانش و فناوری است.در این مقاله ما،این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم که تغییرات جهانی در سطح اجتماعی و فردی به دو طریق نظری و عملی مدیریت استراتژیک را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد: 1.روابط بین مؤسسات و سهامداران بیرونی(مشتریان)را به تدریج بهبود می‌بخشد. 2.روابط بین شرکتها و سهامداران داخلی(کارکنان)را بهینه می‌سازد. تأکید ما در این مقاله بر یکی از ابعاد پیچیدگی(درون یا بیرونی)است.سپس،اینکه به چه میزان محیط فراصنعتی به‌ رویکردهای بنیادی متفاوت به عنوان یکی از ابعاد داخلی نیازمند است،مورد بحث قرار می‌گیرد. در محیط جدید ما نیازمند آنیم که به فراتر از امور نظری و الگوهای(ذهنی)چشم بدوزیم تا الزامات این تغییرات را در یک سطح بنیادیتر کشف کنیم.در نظریه‌های سنتی،ما به توجه مؤکد بر فرضیات نیاز داریم تا حوزه‌های کاربرد و محدودیتهای‌ مربوط را کشف کنیم.ما به کشف و اختراع نظریات جدید و رویکردهای مربوط به این محیط ویژه نیازمندیم.تا زمانی که ما از وجود سازمان فراصنعتی بی‌اطلاع هستیم،نباید به عنوان محقق یا مدیر،خلاقیتهایمان را با توجه به فرضیات و چارچوبهایی‌ که متناسب با فرصتهای جدید(و تهدیدها)نیستند،محدود سازیم.ما نیازمند کشف راه‌حلهای بدیل و مدیرانی هستیم که به‌ طور اساسی و روزمره به پیچیدگی فزاینده می‌پردازند،برای دستیابی به انتخابهای بدیل تلاش و انواع جدید آن‌را اختراع‌ می‌کنند و بیش از همیشه در خصوص ارتباط بدنهء موجود دانش منتقد و حساس هستند.

خلاصه ماشینی:

"در نتیجه‌ خطر فرصت‌طلبی افزایش می‌یابد و این در حالی‌ است که توانایی مدیران برای مقابله با این عدم‌ قطعیت از طریق سازوکارهای قدیمی کنترل، کاهش می‌یابد،اگرچه جریانات تحقیقاتی‌ مختلفی تلاش می‌کنند تا در سطوح داخلی و خارجی به پ9یچیدگی بپردازند اما نظریاتی همچون‌ «نظریهء مبتنی‌بر منابع»و همچنین اکثر محققان‌ این فرضیه را قبول دارند که مدیریت ارشد در فرایندهای آموزشی و ایجاد صلاحیتهای سازمانی‌ نقش کلیدی ایفا می‌کند. سؤالات‌ مربوط عبارت‌اند از:استراتژی @اولویتهای اصلی استراتژیک سازمان،در شرایط پیچیده-پیچیده کدام‌اند؟آیا آنها نیازمند یک استراتژی بلند مدت هستند؟ @جنبه‌های کلیدی که یک شرکت باید برای‌ توسعه و حفظ امتیازات رقابتی خود در خانهء شمارهء 4،خود را با آنها وفق دهد کدام‌اند؟چه‌ چیزی از سیر قهقرایی شرکتی همچون واچتل‌ پیشگیری می‌کند؟ @چگونه برخی مدیران در برابر شیوه‌های مرسوم‌ مقاومت می‌کنند در حالی‌که سایر موفقیتهای آنها را موقتی و نامتعارف می‌دانند؟ @تا چه اندازه اولین پیشگامان در توسعهء استراتژی و ساختار(خانهء شمارهء 4)در سازمان از اهمیت برخوردارند؟ساختار @اگر این مسئله صحت دارد که«ویژگیهای‌ شخصی بازتاب فرهنگ و سیاستهای سازمانی‌ است»یا«ساختار اداری بر فرصت‌گرایی‌ تأثیر می‌گذارد»،آنگاه عناصر مثبت و منفی تقویت فرهنگها و ساختارها کدام است؟تا چه حد و چگونه مدیران می‌توانند آنها را توسعه‌ دهند؟ @چه چیزهایی این هماهنگیها را در مورد افراد شایسته و گوناگون ایجاد می‌کنند تا آنها بتوانند به‌ عنوان یک سازمان عمل کنند؟ @تا چه حد و چگونه ارتباطات فردی نهادینه‌ می‌شوند؟ارتباطات @چگونه شرکتها اطمینان و وفاداری را توسعه‌ می‌دهند و بهترین مشتریان و کارمندان را حفظ می‌کنند؟ @به چه میزان بین ماهیت قرارداد استخدام و امتیازات رقابتی یک شرکت ارتباط وجود دارد؟ @چگونه شرکتها با مشتریان و سایر شرکا رابطهء درونی ایجاد و آن‌را حفظ می‌کنند؟ این پرسشها نقطهء شروع خلاقیت بیشتر هستند و تشریح دیدگاههای نظری متعددی را امکانپذیر می‌سازند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.