Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر چند رسانه ای آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 1 تا 18)

کلیدواژه ها :

رنگ ،صدا ،چند رسانه ای ،امواج مغزی ،الکترو انسفالوگرافی

undergraduate students ،brainwaves ،Sound ،color ،Multimedia

کلید واژه های ماشینی : چندرسانه ، رنگ ، اطلاعات ، امواج مغزی ، چندرسانه‌ای ، آزمایش ، پژوهش ، رنگ‌بر عملکرد امواج مغزی ، بتا ، EEG

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر چند رسانه ای، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی دانشجویان پسر دوره کارشناسی صورت گرفت. روش پژوهش در چار چوب تحقیقات آزمایشی/ آزمایشگاهی و از نوع تحقیق درون آزمودنی است. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی پسر دانشگاه تربیت معلم تهران است. براساس نمونه گیری تصادفی تعداد 14 نمونه در دسترس که همگی مذکر بودند، برای این پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات به عنوان ابزار سنجش و ثبت امواج مغزی از دستگاه الکتروآنسفالوگرام دیجیتالی SD-C24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که چندرسانه ای بر انواع امواج مغزی تاثیر گذار است، گرچه بین صدا و چندرسانه ای ها در امواج آلفا و بتا تفاوت معنی داری وجود نداشت. رنگ نیز در مقایسه با دو متغیر دیگر تاثیر گذار بود. لذا در طراحی نرم افزار ها، فیلم های آموزشی و امور تبلیغاتی نقش هر یک از موارد ذکر شده باید در نظرگرفته شود. چون یادگیری پس از تغییر رفتار نمایان می شود و این ها تغییرات فیزیکی است که در نتیجه یادگیری در مغز انسان به وجود می آیند.

خلاصه ماشینی:

"لذا هنگامی که از چندرسانه‌ای به عنوان تکنولوژی در جهت یادگیری استفاده می‌شود لازم است تأثیر آن بر ایجاد فعالیت‌های ذهنی(امواج مغزی)و تغییرات آن‌که در نهایت منجر به یادگیری می‌شود،مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد و مشخص گردد. یافته‌های پژوهش (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات جدول 2 نشان می‌دهد بین میانگین امواج دلتا و تتا چندرسانه با میانگین امواج دلتا و تتا صدا در سطح آلفای 0/05 تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. نشان می‌دهد بین میانگین امواج دلتا در سه حالت چندرسانه، صدا و رنگ‌ها در سطح آلفای 0/05 تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات جدول 8 نشان می‌دهد بین میانگین امواج آلفا در سه حالت چندرسانه،صدا و رنگ‌ها در سطح آلفای 0/05 تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) اطلاعات جدول 10 نشان می‌دهد بین میانگین امواج بتا در سه حالت چندرسانه،صدا و رنگ‌ها در سطح آلفای 0/05 تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد. بحث و بررسی در مرحله آزمایش امواج مغزی آزمودنی‌ها در حالت معمولی چشم باز(معمولی)و چشم بسته(معمولی)ثبت شد،که برپایه تحلیل‌های صورت‌گرفته در سطح آلفای 0/05 تفاوت معنی‌داری بین این دو حالت وجود داشت. نتیجه‌گیری با توجه به یافته‌هی این پژوهش می‌توان بیان کرد که محرک‌های مختل چندرسانه،صدا و رنگ باعث ایجاد تغییرات در امواج مغزی می‌شوند و میزان تأثیر هریک از این متغیرها متفاوت است. همچنین برپایه تحلیل‌های صورت‌گرفته رنگ‌های قرمز،سبز،سفید در مقایسه با حالت چشم باز(معمولی)در سطح آلفای 0/05 تفاوت معنی‌داری وجود داشت درحالی‌که این معنی‌داری در مورد رنگ‌های زرد و آبی وجود نداشت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.