Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهه پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 5 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : عدالت، دهۀ پیشرفت و عدالت، پیشرفت، جهاد اقتصادی، تحلیل محتوا، مؤلفه‌های جهاد اقتصادی، اسلامی، حقوق، انقلاب، ارتباط معنایی جهاد اقتصادی

خلاصه ماشینی:

"بدین منظور،اینمقاله در پی بررسی و تبیین رابطۀ جهاد اقتصادی و دهۀ پیشرفت و عدالت از منظرو نگاه رهبر معظم انقلاب است؛چرا که بهترین منبع داده‌های مورد نیاز بررسیرابطۀ مذکور،تبیین نقطه نظرات ایشان است؛زیرا هر دو رویکرد و شعار از سویایشان تعیین و ابلاغ شده است. (همو،1387/03/07) رهبر معظم انقلاب درخصوص وضعیت شعار پیشرفت و عدالت از اول انقلابتا دهۀ چهارم و نیز ضرورت روشن شدن ارتباط این دو مفهوم می‌فرمایند:«این دوشعار،شعار دهۀ آینده است:پیشرفت،عدالت. (همان) ج)الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت حفظ روح و سیرت انقلاب:«امام بزرگوار ما از اول انقلاب تا روز آخر و دروصیت‌نامۀ خود تأکید می‌کند که روح انقلابی،روح حرکت به جلو است،روح پیشرفت است،روح ابتکار و نوآوری است و این در واقعیت ملت ایران هم تحققپیدا کرد»(همو،1387/03/14). (همو،1390/01/01) رابطۀ جهاد اقتصادی و دهۀ پیشرفت و عدالت(الگوی مفهومی) در شکل ذیل،الگوی مفهومی برگرفته از این مقاله ارائه شده است. بدین منظور،این مقاله با بیان مؤلفه‌های جهاد اقتصادی والزامات تحقق پیشرفت و عدالت در سه دسته الزامات تحقق عدالت،الزامات تحققپیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت،به بررسی و تبیین رابطۀ ایندو از منظر رهبر معظم انقلاب پرداخته است؛زیرا هر دو رویکرد و شعار از سویایشان تعیین و ابلاغ شده است. در گام بعدی ضمن تحلیل محتوای بیانات ایشان درخصوص دهۀپیشرفت و عدالت و نیز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،علاوه بر مفهوم،ضرورت،ابعاد و نتایج این شعار،الزامات تحقق پیشرفت و عدالت در دهۀ چهارم انقلاب،درسه دسته الزامات تحقق عدالت،الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توأمانپیشرفت و عدالت استخراج و در نهایت،رابطۀ مؤلفه‌های جهاد اقتصادی و الزاماتشعار دهۀ چهارم انقلاب به صورت نموداری و در قالب الگوی مفهومی ارائه شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.