Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تأثیر سرمایه های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی (مطالعه جوانان شهرستان پاوه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 87 تا 116)

کلیدواژه ها :

جوانان ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اقتصادی ،شهرستان پاوه

کلید واژه های ماشینی : سرمایه، بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی، سرمایه اجتماعی، تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی جوانان شهر پاوه، مطالعه جوانان شهرستان پاوه، بوردیو، میان جوانان شهرستان پاوه، جوانان شهرستان پاوه

هدف ما در این مقاله، در کنار توصیف میزان سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در میان جوانان شهرستان پاوه، بررسی میزان تأثیر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی بوده است. در این تحقیق، از نظریۀ پیر بوردیو استفاده شده و داده‌های تحقیق نیز به روش پیمایش و از طریق مصاحبه با 410 نفر از جوانان 15-29 سالۀ مناطق شهری شهرستان پاوه جمع‌آوری شده است. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داده است که؛ میزان سرمایه‌ اجتماعی جوانان شهر پاوه درحد ‌زیاد اما، میزان سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی آنها در‌حد متوسط است. نتایج تحلیلی تحقیق نیز نشان می‌دهد که از میان مؤلفه‌های مختلف سرمایه اجتماعی، مؤلفۀ آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی، و از میان مؤلفه‌های مختلف سرمایه اقتصادی، برخورداری از وسایل رفاهی، بیش‌ترین نقش تبیین‌کنندگی را در زمینۀ سرمایه فرهنگی دارند.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهمیت سرمایه در زندگی معاصر، و بسط و گسترش آن به عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی، در این تحقیق، درصدد بررسی رابطه بین این سرمایه‌ها هستیم، به ‌عبارت دیگر هدف ما در این تحقیق بررسی این مسئله است که میزان تأثیر سرمایه اجتماعی و اقتصادی بر سرمایه فرهنگی تا چه اندازه است؟ مبانی نظری مفهوم "سرمایه"، در نظر بوردیو از مفهوم پولی سرمایه در اقتصاد بسیار گسترده‌تر است؛ سرمایه، "منابع" عمومیت ‌یافته‌ای است که می‌تواند به شکل پولی یا غیر‌پولی و نیز ملموس یا غیر‌ملموس وجود داشته باشد (آن هایر و دیگران 1 ،1995: 862). در این تحقیق، برای سنجش پایایی ابزار اندازه‌گیری، تعداد 40 نفر از پاسخگویان به‌صورت تصادفی انتخاب، و پرسشنامه تحقیق در میان آنان توزیع شده است، با توجه به پایایی بدست آمده برای گویه‌های مرتبط با مؤلفه‌های مختلف سرمایه اجتماعی ذهنی-شناختی یعنی اعتماد نهادی (65/0)، اعتماد عمومی (60/0)، آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی (79/0) و مؤلفه‌های مختلف سرمایه اجتماعی رفتاری- مشارکتی یعنی مشارکت خیریه‌ای (80/0)، مشارکت مذهبی (72/0) و مشارکت همیارانه (71/0)، و نیز گویه‌های مرتبط با سرمایه فرهنگی یعنی سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته (77/0)، سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته (62/0)، سرمایه فرهنگی نهادینه‌شده (60/0) و خود سرمایه فرهنگی (66/0)، که از ترکیب سه بعد اصلی این نوع سرمایه ساخته شده است، می‌توان گفت گویه‌ها هم ‌مسیر هستند و از هماهنگی و پایایی قابل‌قبولی برخوردارند. علاوه‌ براین، جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به عوامل مؤثر بر سرمایه فرهنگی، رابطۀ بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایه‌ فرهنگی نیز بررسی گردید و نتایج بدست آمده نشان داد که؛ در میان پنج متغیر زمینه‌ای مورد نظر در این تحقیق، دو متغیر وضعیت زناشویی و گروه های سنی با سرمایه فرهنگی دارای رابطه معناداری هستند، و سه متغیر زمینه‌ای دیگر یعنی جنسیت، شهر محل سکونت و زبان پاسخگویان رابطه معناداری با سرمایه فرهنگی ندارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.