Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک جلسه تمرین شبیه سازی فوتبال بر غلظت IgM ، IgG ، IgA و کورتیزول بزاقی در بازیکنان فوتبال مرد

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 83 تا 96)

کلیدواژه ها :

تمرین شبیه سازی فوتبال ،IgA ،IgG ،IgM ،کورتیزول بزاقی

کلید واژه های ماشینی : کورتیزول ، کورتیزول بزاقی در بازیکنان فوتبال ، بزاقی ، غلظت ، تمرین ، فوتبال ، ایمونوگلوبولین ، تمرین شبیه‌سازی فوتبال بر غلظت ، ورزش ، AgI

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین شبیه سازی فوتبال بر غلظت IgA، IgG،IgM و کورتیزول بزاقی در بازیکنان فوتبال مرد است. به این منظور، ابتدا از میان بازیکنان فوتبال شهرستان سقز 30 نفر آزمودنی که دارای میانگین قد 178.5 سانتی متر، وزن 76.2 کیلوگرم، درصد چربی بدن 14.3 بودند به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. یک هفته پیش از آزمون اصلی، حداکثر اکسیژن مصرفی آن ها با استفاده از آزمون شاتل ران اندازه گیری شد و با توجه به میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، به دو گروه همگن تقسیم شدند. ده دقیقه قبل از اجرای آزمون، نمونه گیری بزاق از آن ها به عمل آمد. گروه تجربی در ساعت 5 بعدازظهر به انجام فعالیت بدنی پرداختند که شامل اجرای یک جلسه تمرین شبیه سازی شده فوتبال متشکل از شش دوره 15 دقیقه ای تمرینات ویژه راه رفتن، دریبل توپ از میان موانع، دویدن به عقب و دویدن با سرعت بود. بلافاصله بعد از فعالیت، مرحله دوم و مرحله سوم نمونه گیری بزاقی بعد از گذشت دو ساعت انجام شد. برای اندازه گیری ایمونوگلوبولین ها و کورتیزول از روش الایزا و پروتئین تام از روش برادفورد استفاده شد. روش های آماری شامل تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر به منظور تعیین تفاوت های مقادیر متغیرهای بین دو گروه و به منظور بررسی ارتباط ایمونوگلوبولین ها و کورتیزول بزاقی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان داد غلظت IgA و کورتیزول در مرحله پیش آزمون، در مقایسه با بلافاصله بعد از آزمون، به ترتیب کاهش و افزایش معنی داری داشت، اما غلظت IgA و کورتیزول در مرحله پیش آزمون، در مقایسه با دو ساعت بعد از آزمون تفاوت معنی داری نداشت. غلظت IgG و IgM در مرحله پیش آزمون، در مقایسه با بلافاصله بعد از آزمون و دو ساعت بعد از آزمون تفاوت معنی داری نداشت. همچنین غلظت IgA بلافاصله بعد از آزمون، همبستگی منفی با افزایش کورتیزول نشان داد؛ بنابراین با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین شبیه سازی فوتبال با توجه به مدت، شدت و سایر ویژگی های آن ممکن است موجب تضعیف موقتی IgA شود که مهم ترین ایمونوگلوبولین بزاقی است؛ یعنی ورزشکارانی که در این رشته به انجام تمرینات مشغول اند احتمال دارد در معرض ابتلا به بیماری های مربوط به کاهش IgA قرار گیرند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین غلظت بلافاصله بعد از آزمون،همبستگی منفی با افزایش کورتیزول نشان داد؛بنابراین با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد تمرین شبیه‌سازی فوتبال با توجه به مدت،شدت و سایر ویژگی‌های آن ممکن است موجب تضعیف موقتی AgI شود که مهم‌ترین ایمونوگلوبولین بزاقی است؛یعنی ورزشکارانی که در این رشته به انجام تمرینات مشغول‌اند احتمال دارد در معرض ابتلا به بیماری‌های مربوط به کاهش AgI قرار گیرند. urtnelk P} ایمونوگلوبین‌ها در طول یک فصل مسابقه مطالعه کرده‌اند؛یعنی در واقع سازگاری بعضی از عوامل سیستم ایمنی را به ورزش بررسی کرده‌اند؛بنابراین با توجه به اهمیت سیستم ایمنی و به خصوص ایمونوگلوبولین‌های بزاقی در مقابله با بیماری‌ها و به دلیل اینکه پژوهش‌های انجام شده هر یک ورزش خاصی را انتخاب نموده‌اند که سیستم انرژی و ویژگی تمرینی منحصر به خود را دارند و نیز بنا بر تناقضات موجود در یافته‌ها،محقق فوتبال را با در نظر گرفتن ویژگی تمرینی خاص خود و پژوهش‌های اندک خارجی و نبود پژوهش‌های داخلی برای پژوهش انتخاب کرده است همچنین با توجه به ادعای بعضی از پژوهشگران مبنی بر تأثیر کورتیزول به عنوان هورمونی ضد استرس بر سیستم ایمنی از جمله ایمونوگلوبولین‌ها و اینکه آیا تغیرات احتمالی غلظت کورتیزول باعث تغییر در غلظت ایمونوگلوبولین‌ها می‌شود،پژوهش حاضر ارتباط تغییرات غلظت کورتیزول و ایمونوگلوبولین‌ها را بررسی کرده است. به عنوان نتیجه‌گیری کلی،با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد تمرین شبیه‌سازی فوتبال با توجه به مدت،شدت و سایر ویژگی‌های آن ممکن است موجب تضعیف موقتی مهم‌ترین ایمونوگلوبولین بزاقی یعنی AgI شود؛به عبارت دیگر،احتمال دارد ورزشکارانی که در این رشته تمرین می‌کنند در معرض ابتلا به بیماری‌های مربوط به کاهش AgI قرار گیرند؛بنابراین انجام تحقیقات بیشتر در مورد میزان تأثیرگذاری تمرینات فوتبال بر غلظت ایمونوگلوبولین‌ها و یافتن راهی برای تقویت سیستم ایمنی بزاقی می‌تواند از چالش‌های پیش روی محققان باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.