Skip to main content
فهرست مقالات

تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 107 تا 142)

منازعهء سیاسی داخلی طی سده‌های اخیر در دو مرحله،دچار تحولات الگویی مهمی‌ شده است.این تحولات بیش از هرچیز متأثر از دگرگونی‌هایی بوده که در گسترهء سیاست‌ داخلی روی داده است.در مرحله نخست که از سدهء هجدهم میلادی آغاز شد،در اثرژ فرآیندهایی نظیر«ملی شدن»و«توده‌ای شدن»سیاست داخلی(که با شکل‌گیری مرزهای‌ ملی و بسط عرصهء سیاست داخلی به سطح گروه‌بندی‌های بزرگ ملی و اقشار و گروههای‌ مختلف اجتماعی همراه بود)هم«موضوعات»و«مسائل»عرصهء سیاست داخلی و هم‌ شمار«بازیگران»عرصهء سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبهء خود بر تنوع و پیچیدگی گونه‌های منازعات سیاسی افزود.در مرحلهء دوم که از چنددهه قبل آغاز شده است،فرآیند«جهانی شدن»سیاست داخلی(که با فروریزی مرزهای ملی و باز شدن‌ عرصهء سیاست داخلی به روی نیروها،نهادها و گروهبندی‌های فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه‌های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.

خلاصه ماشینی:

"عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه‌های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و به عبارت دیگر این مفهوم تلویحا متضمن این سؤالات است: 1-آیا سیاست داخلی در قلمرو و مقیاسی محلی شکل می‌گیرد یا در قلمرو و مقیاس‌ عرصهء سیاست و تعارضات و منازعات سیاسی این جوامع بخشیده است. اجتماعی و سیاسی و حتی رقابتهای حزبی شکل گرفته و روی داده است ریشه در فرآیند Harvard University press 1975) منازعات سیاسی داخلی داده است،تا جائی که سیاست داخلی را به صورت روزمره با این‌ قلمرو فعالیت این گروهها نیز بسیار متنوع است و از سطح محلی و ملی تا سطح فراملی و حضور و تأثیر آنها در عرصهء سیاست و منازعات سیاسی افزوده شده است. برای اطلاع بیشتر از انواع گروههای اکولوژیست(طرفدار محیط زیست)و تأثیر آنها در سیاست و منازعه سیاسی نگاه کنید ملل متحد نیز به صورت فعالتری در منازعات سیاسی داخلی کشورها نقش‌آفرینی می‌کنند. فعال شدن نیروها و نهادهای فراملی و بین المللی در عرصهء منازعات سیاسی داخلی‌ به نوبهء خود بر عرصه سیاست این جوامع نیز تأثیر گذاشته است. در این مورد علاوه‌بر تروریسم و خشونتهای سیاسی داخلی و بین المللی که‌ دگرگونی‌های سیاسی در برخی دیگر از کشورها نظیر اوکراین و قرقیزستان نیز روی داده است. نیروهای داخلی و خارجی در عرصهء منازعات سیاسی کشورها فراهم کرده است. الگوها و گونه‌های منازعات سیاسی داخلی نیز متنوع‌تر و پیچیده‌تر گردیده است. و گروههای مختلف اجتماعی در عرصهء سیاست داخلی شده است. منازعات سیاسی داخلی کشورها ظاهر شده است که از مداخلهء سازمانهای بین المللی و یا"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.