Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه‌ای شکل‌گیری مفهوم در کودکان ناشنوا و شنوای شهر تبریز

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 135 تا 150)

به منظور مقایسة شکل گیری مفهوم در دانـش آمـوزان ناشـنوا و شـنوا ، براسـاس روش رشـدی – مقطعـی 60دانش آموز شنوا 30 دختر و 30 پسر و 60 دانش آموز ناشنوا 30 دختر و 30 پسر در مقاطع سنی 7، 9، 11، 13 و 15 سال، از میان مناطق آموزش و پرورش تبریز و مدرسة ویژه کودکان ناشنوا در ایـن شـهر، بـه صـورت تصادفی انتخاب شدند . برای بررسی شکل گیری مفهوم از آزمون ویگوتسکی معروف به کازانین - هافمن اسـتفاده گردید . نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی، مقایسة میانگین ها و مقایسه هـای متعامـد تحلیـل شـدند . تحلیل نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزان ناشنوا در دو جنس و در مقـاطع 7، 9، 11، 13 و 15 سـالگی، در تشکیل مفهوم ضعیف تر از عملکرد دانش آموزان شنوا است . بنابراین آسیب شنوایی و نقص کلامی در شکل گیری مفهوم تأثیر می گذارد . همچنین تحلیل نتایج نشان داد که نتایج هر دو گروه با افزایش سن بـه طـور معنـی داری تغییر می کند و سن در شکل گیری مفهوم نقشی اساسی دارد، اما جنسیت در آن نقشی ندارد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.