Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش راهبردهای شناختی ـ فراشناختی (روش خودآموزی) بر عملکرد حل مسأله ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 171 تا 186)

پژوهش حاضر تأثیر آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی را بر عملکرد حل مسألة ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر شیراز مورد مطالعه قرار داده است . نمونة مورد مطالعه، شامل 40 نفر دانش آموز پسر و دختر کم توان ذهنی پایه اول دوره مهارت آموزی طرح جامع بود که در قالب کلاس های طبیعی و دست نخورده به عنوان گروه آزمایشی و گواه انتخاب شدند . ابزار جمع آوری داده ها، آزمون محقق ساختة حل مسألة ریاضی بود که با استفاده از آن، عملکرد هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون ها مورد بررسی قرار گرفت . پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایشی به مدت 21 ساعت آموزش راهبرد شناختی – فراشناختی را از طریق روش خودآموزی دریافت نمود . به منظور بررسی اثر آموزش راهبرد، هر دو گروه در پس آزمون 1 بلافاصله پس از آموزش و پس آزمون 2 دو هفته پس از آموزش شرکت داده شدند . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش راهبرد شناختی - فراشناختی موجب بهبود عملکرد حل مسأله در آزمودنی های گروه آزمایش و تداوم آن به مدت دو هفته شده است . همچنین، در این پژوهش بین عملکرد پسران و دختران در حل مسأله تفاوتی مشاهده نگردیده است .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.