Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش بر نگهداری ذهنی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر: حوزه تقریبی رشد

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 39 تا 56)

مطالعة حاضر، تأثیر آموزش بر نگهداری ذهنی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر را بررسی نموده اسـت .این موضوع با مفهوم حوزة تقریبی رشد که توسط روان شناس مشهور روسی ویگوتسکی مطرح گردید مرتبط است . دراین پژوهش ضمن بحث در مورد مفاهیم اساسی در نظریه ویگوتسکی وتحقیقات موجود دربـارة حـوزة تقریبـی رشـد،فرضیه های مربوط به تأثیر آموزش بر نگهداری ذهنی حجم مایعات و وزن در کودکان کم توان ذهنی آموزش پـذیر،مورد آزمون قرار گرفتند . آزمودنی ها در این پژوهش مشتمل بر 30 دانش آموز کم توان ذهنی بودند کـه بـه صـورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند . پس از انجام پیش آزمون در هر دو گروه، گروه آزمایش تحت آموزش 10 روزه در مورد نگهداری ذهنی مایعات و وزن قرار گرفت و سپس گروه ها در پس آزمـون مقایـسه شدند . نتایج حاکی از تأثیر معنی دار آموزش بر نگهداری ذهنی حجم مایعات و وزن در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.