Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقدماتی اعتبار و روایی و تعیین نقاط برش اختلال‌های پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 239 تا 254)

هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلال های پرسشنامة CSI-4 در بین دو گروه از کودکان عادی 6-14 سالة مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران و کودکان دارای اختلال های رفتاری و هیجانی ارجاع داده شده به مراکز بالینی این شهر بود . بدین منظور، تعداد 1080 دانش آموز 6 تا 14 ساله از مدارس ابتدایی و راهنمایی تهران پس از مصاحبه با والدین و بررسی اولیه انتخاب و برای بررسی روانپزشکی به مراکز مورد نظر ارجاع داده شدند و فرم والد و معلم پرسشنامة مذکور توسط والدین و معلمان آنان تکمیل شد . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نشان داد که فرم والد پرسشنامة CSI-4 از روایی مناسب و اعتبار نسبتا مناسبی برای کودکان ایرانی برخوردار است . علاوه بر این، نتایج حاصل از محاسبه حساسیت، ویژگی و نقطة برش اختلال های موجود در پرسشنامة CSI-4 نشان داد که فرم والد پرسشنامه در هر یک از اختلال های کاستی توجه بیش فعالی، نوع بی توجهی غالب، نوع بیش فعالی - غالب، نوع بیش فعالی، لجبازی و نافرمانی، سلوک، اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی، افسرده خویی، اتیسم، هراس اجتماعی، اضطراب جدایی و اختلال های تک نشانه ای همچون هراس خاص، وسواس فکری و عملی و تیک حرکتی کلامی از نقاط برش مناسب با حساسیت و ویژگی بالا برای شناسایی و غربال نمودن کودکان واجد این اختلال ها از کودکان سالم برخوردار است . اما فرم معلم این پرسشنامه، با وجود انتخاب بهترین نقطة برش برای هر یک از اختلال های موجود در آن، حساسیت و ویژگی همة اختلال های آن به استثنای اختلال تیک، پایین تر از فرم والدین است .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.