Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مداخله‌های شناختی بر پردازش خودکار و تلاش بر دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 267 تا 286)

به منظور بررسی اثر مداخله های شناختی در پردازش خودکار و تلاش ب קְ. دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از آزمون اثر استروپ تعدیل شده به عنوان تکلیف تمرینی و آزمون شمارش که شاخص اندازه گیری دو نوع پردازش خودکار و تلاش بر بود، تغییرات پردازش در دو گروه هشت نفره از دانش آموزان کم توان ذهنی پایه های دوم و سوم در یک آموزشگاه ویژه بررسی شد . این دو گروه براساس زمانی که در آزمون شمارش در پردازش های خودکار و تلاش بر به دست آورده بودند به صورت گروهی همتا شدند . نتایج آزمون شمارش به عنوان پیش آزمون میزان پردازش خودکار و تلاش بر هر دو گروه در نظر گرفته شد . پس از آن گروه آزمایشی 28 جلسه با آزمون اثر استروپ تعدیل شده تمرین نمود و سپس در هر دو گروه آزمون شمارش به عنوان پس آزمون اجرا شدند . نتایج به دست آمده نشان داد که تمرین با آزمون استروپ تعدیل شده باعث افزایش سرعت پردازش خودکار و تلاش بر می شود، اما این افزایش سرعت به تکلیف شمارش تعمیم نیافت . البته ضریب منحنی رگرسیون نشان دهندة پیش بینی پذیری سرعت پردازش خودکار وتلاش بردراثرتمرین در تکلیف شمارش است .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.