Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلولین بینایی 50 ـ 16 ساله شهر تهران بر حسب سن، جنس، میزان معلویلت،و اضطراب در معلولین بینایی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 359 تا 376)

پژوهش حاضر یک پژوهش زمینه یابی است که میزان افسردگی و اضطراب را در معلولین بینایی بر حسب سن،جنس، میزان معلولیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال مورد بررسی قرار داده است . آزمودنی های این پژوهش متشکل از 135 نفر از معلولین بینایی شهر تهران با دامنة سنی 16-50 سال بودند که در گروه های سنی رده بندی شده، گروه های مرد و زن، نابینا و کم بینا، مجرد و متأهل و گروه های شاغل و غیر شاغل به عنوان نمونة در دسترس انتخاب گردیدند . ابزارهای به کار گرفته شده عبارت بودند از : آزمون افسردگی بک و مقیاس اضطراب کتل که در ایران نیز استاندارد شده اند . یافته های توصیفی حاکی از این است که بسیاری از معلولین بینایی دارای افسردگی خفیف و اضطراب متوسط هستند . تجزیه و تحلیل آماری یافته ها نشان داد که میزان افسردگی در معلولین بینایی زن بیشتر از مردها، در مجردها بیشتر از متأهل ها ودر غیر شاغل ها بیشتر از شاغل ها می باشد و دو عامل سن و میزان معلولیت تأثیری بر میزان افسردگی معلولین بینایی نداشته است . تجزیه و تحلیل یافته ها همچنین نشان داد که میزان اضطراب در معلولین بینایی زن بیشتر از مردها است و سایر عوامل یعنی سن، میزان معلولیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال بر میزان اضطراب جمعیت مورد مطالعه بی تأثیر بوده است .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.