Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان نابینای مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 55 تا 74)

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش تلفیقی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان بینا بر یادگیری زبان انگیسی دانش آموزان نابینای پسر پیش دانشگاهی انجام گرفته است . در این پژوهش از کلیة دانش آموزان نابینای پسر شهر تهران 26 نفر در مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 80-81 استفاده گردید . تعداد 6 دانش آموز بینای عادی که میانگین نمرات آنان درسطح ±1 انحراف از میانگین نسبت به میانگین دانش آموزان نابینا قرار داشت،از میان 30 دانش آموز انتخاب گردیدند . کلیة آزمودنی ها به دو گروه آزمایش شامل 6 بینا و 10 نابینا و گواه شامل 16 نابینا تقسیم شدند . تقسیم افراد نابینا به صورت تصادفی انجام شد . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو آزمون زبان انگلیسی وزارت آموزش و پرورش بودند که اولی برای ارزیابی مهارت های زبانی : واژگان، درک مفاهیم، ساختمان جمله و دومی برای ارزیابی مهارت های نگارشی با توجه به اهداف آموزش زبان در دبیرستان های کشور تهیه شده بودند . در این پژوهش گروه آزمایش با روش های آموزش تلفیقی در آموزش زبان از طریق سیستم آموزش گروهی آموزش داده شد . داده ها با روش های آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش زبان به نابینایان با شیوة فعلی به دلیل عدم وجود تعامل اجتماعی و زبانی نابینایان با دانش آموزان عادی مناسب نیست و دانش آموزان نابینا می توانند همانند دیگر دانش آموزان عادی پیش دانشگاهی در کنار دیگر افراد عادی با بهره مندی از روش های مناسب و دریافت وسایل و برنامه های کمک آموزشی به تحصیل خود ادامه دهند .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.