Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگی‌های گفتار و زبان دانش آموزان کم توان ذهنی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 265 تا 288)

در این پژوهش به بررسی برخی ویژگی های کلی گفتار و زبان دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر تهران در سال 1380 پرداخته ایم . 133 دانش آموز 66 پسر و 67 دختر که در پایه های تحصیلی آمادگی مقدماتی، آمادگی تکمیلی ، اول و دوم ابتدایی مشغول به تحصیل بوده و دارای طیف سن تقویمی 6/7 تا 13/6 سال بودند . این دانش آموزان با روش نمونه گیری چند مرحله ای از مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از » آزمون رشد زبان « که دارای 6 خرده آزمون اصلی واژگانی و نحوی و 3 خرده آزمون تکمیلی تولیدی و شنیداری ، می باشد . با ترکیب نمرات 6 خرده آزمون اصلی، 6 نمرة ترکیبی نیز به دست می آید . در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t ، و آزمون ناپارامتری » یومان ویتنی « استفاده شد . نتایج به دست آمده از این مطالعه حاکی از این است که : -1 جنسیت دانش آموزان بر عملکرد گفتاری و زبانی آنها، تأثیری ندارد، -2 سن تقویمی 13 سالگی، مقطع بروز تفاوت در عملکرد دانش آموزان در اکثریت مهارت های زبانی مورد مطالعه است، -3 پایة تحصیلی دوم، مقطع بروز تفاوت در عملکرد دانش آموزان در اکثریت مهارت های زبانی مورد مطالعه است، -4 عملکرد دانش آموزان مبتلا به نشانگان داون از عملکرد دانش آموزان غیر داونی، بطور معناداری پایین تر وضعیفتر است، -5 بیشترین مشکل دانش آموزان در واژگان شفاهی و تقلید جمله بوده و کمترین مشکل ایشان در درک واژگانی واژگان تصویری است . -6 دو زبانگی بر عملکرد آزمودنی ها در مهارتهای زبانی مورد مطالعه بی تأثیر است .

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.