Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی نابینا، ناشنوا و عادی شهر تهران

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها :

مهارت اجتاعی ،قاطعیت ،خویشتن‌داری ،نابینایی و ناشنوایی

کلید واژه های ماشینی : ناشنوا ، نابینا ، شنوایی ، بینایی ، دانش‌آموزان ، مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ، مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دختر ، مهارت اجتماعی ، مهارت اجتماعی دانش‌آموزان نابینا ، دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا

ارزیابی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان‌ روان‌شناسی و تعلیم و تربیت قرار گرفته است.هدف این تحقیق مقایسه مهارت‌های اجتماعی‌ دانش‌اموزان نابینا،ناشنوا و عادی است.به همین منظور 30 دانش‌آموز نابینا،10 دانش‌ آموز ناشنوا و 30 دانش‌آموز عادی دبیرستانی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده‌ انتخاب شدند.مقیاس مهارت‌های اجتماعی روی پاسخگویان اجرا شد.پس از جمع‌آوری‌ داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها نتایج نشان داد که مهارت‌های اجتماعی دانش‌اموزان عادی به‌ طور معنی‌داری بهتر از دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا است.همچنین مهارت‌های اجتماعی‌ دانش‌آموزان نابینا به‌طور معنی‌داری بهتر از دانش‌آموزان ناشنوا است و در سه خرده مقیاس‌ مهارت اجتماعی،یعنی همکاری،قاطعیت و خویشتن‌داری نیز همین نتیجه بدست آمد.در پایان پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج تحقیق ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"بدیهی است که بدون تعیین و ارزشیابی وضعیت مهارت اجتماعی دانش‌آموزان‌ نابینا و ناشنوا و پی بردن به نقاط ضعف آنان،تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی، پرورشی و توان‌بخشی مفیدتر و جامع‌تر امکان‌پذیر نخواهد بود و احتمالا نتایج‌ مؤثری نداشته باشند،لذا با توجه به اهمیت و نقش مهارت‌های اجتماعی در سازگاری‌ و موفقیت افراد،به ویژه دانش‌آموزان ناشنوا و نابینا و نظر به اینکه در زمینه مهارت‌ اجتماعی دانش‌آموزان ناشنوا و نابینا و مقایسه وضعیت آنان کمتر تحقیق شده است، این موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. جدول 3-نتایج تحلیل واریانس یک راهه نمرات دانش‌آموزان ناشنوا،نابینا و عادی در مهارت اجتماعی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 3 نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری در سطح 0/1000 میان سه‌ گروه آزمودنی ها از نظر مهارت اجتماعی وجود دارد. نتایج آزمون شفه(0/10-5 a ، 21/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-3/51)نشان داد که مهارت اجتماعی‌ دانش‌اموزان عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است. نتایج آزمون شفه(0/10-5 a ،51/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-4/51)نشان داد که میزان همکاری دانش‌آموزان‌ عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است. نتایج آزمون شفه(0/10-5 aū ،41/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-4/53)نشان داد که میزان قاطعیت دانش‌آموزان‌ عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است. نتایج آزمون شفه(0/10-5 a ، 61/52 t- مشاهده شده و t مورد انتظار-2/57)نشان داد که میزان خویشتن‌داری‌ دانش‌آموزان عادی به‌طور معنی‌داری از دو گروه دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا بیشتر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.