Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه الگوهای دلبستگی کودکان تحت حمایت مراکز مراقبت شبانه روزی با کودکان تحت حمایت خانواده

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 165 تا 182)

کلیدواژه ها :

الگوی دلبستگی ،آزمون اضطراب جدایی ،مراکز مراقبت شبانه روزی ،اختلالات عاطفی و رفتاری

کلید واژه های ماشینی : الگوهای دلبستگی کودکان تحت حمایت ، کودکان ، کودکان تحت حمایت خانواده ، الگوی دلبستگی کودکان مراکز شبانه‌روزی ، حمایت مراکز مراقبت شبانه‌روزی ، مقایسه‌ی الگوی دلبستگی کودکان ، مراکز مراقبت شبانه‌روزی با کودکان ، کودکان مراکز شبانه‌روزی ، مراقبت ، دلبستگی کودکان تحت حمایت خانواده

تحقیقات انجام شده در مورد بهداشت روانی و رشد شخصیت کودکان و نیز پژوهش های انجام شده درباره پریشانی های عاطفی و اختلال های رفتاری کودکان، به اتفاق محرومیت مادری را عمده ترین علت نابسامانی های روحی بر شمرده اند . بنابراین شناسایی الگوی دلبستگی کودکان مراکز شبانه روزی از اهمیت بالایی برخوردار است . در همین راستا جهت مقایسه ی الگوی دلبستگی کودکان تحت حمایت مراکز مراقبت شبانه روزی با کودکان تحت حمایت خانواده، آزمون اضطراب جدایی اسلو و همکاران 1988 بر روی 72 کودک 36 نفر مرکز شبانه روزی و 36 نفر عادی اجرا شد . نتایج نشان داد که تقریبا نیمی از کودکان در هر دو گروه " الگوهای دلبستگی ناایمن " دارند . نسبت گرایش هر دو گروه به الگوهای " ایمن " و " ناایمن دو سوگرا " تقریبا یکسان استالگوی اجتنابی در کودکان مراکز شبانه روزی بیشتر از کودکان تحت حمایت خانواده است . ضمنا کودکان تحت حمایت خانواده نسبت به کودکان مراکز شبانه روزی در موقعیت های " جدایی از مادر در روز اول مدرسه " و " خوابیدن در اتاق خود " خوداتکایی بیشتری نشان دادند .

خلاصه ماشینی:

"اما در مورد الگوی اجتنابی چون‌ z محاسبه شده‌ (zob-2/627) بزرگ‌ تر از z جداول‌ (zcr-2/58) در سطح‌ a?-0/01 است،بنابراین فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته می‌شود که بین نسبت گرایش کودکان تحت حمایت خانواده و کودکان‌ تحت مراقبت مراکز شبانه‌روزی به الگوی اجتنابی تفاوت معنا دار وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-نمایش میانگین‌های نمرات کودکان تحت حمایت خانواده و تحت مراقبت مراکز شبانه‌روزی در هریک از تصاویر مربوط به بعد خود اتکایی(آزمون اضطراب جدایی) 3)نتایج تحلیل واریانس دو متغیری مربوط به مقایسه‌ی دو گروه در بعد اجتناب نشان داد که نمرات کلی بعد احتناب در کودکان تحت مراقبت مراکز شبانه روزی بیشتر از کودکان تحت حمایت خانواه است(شکل‌های 3 و 4). (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 3-نمایش میانگین‌های نمرات کلی کودکان تحت حمایت خانواده و تحت مراقبت مراکز شبانه‌روزی در بعد اجتناب(آزمون اضطراب جدایی) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 4-نمایش میانگین‌های نمرات کودکان تحت حمایت خانواده و تحت مراقبت مراکز شبانه‌روزی در هریک از تصاویر مربوط به بعد اجتناب(آزمون اضطراب جدایی) بحث و نتیجه گیری یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد برخلاف انتظار،الگوهای دلبستگی‌ کودکان تحت مراقبت مراکز شبانه‌روزی نسبت به کودکان تحت حمایت‌ خانواده وضعیت چندان بدی ندارند،چرا که الگوهای ایمن و دو سو گرا در هر دو گروه تقریبا به یک میزان دیده شد و تنها الگوی اجتناب گرا در کودکان مراکز شبانه روزی بیشتر مشاهده شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.