Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسۀ ویژگیهای روان شناختی دانش‌آموزان نارسا نویس و عادی پایه سوم ابتدایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 497 تا 514)

کلیدواژه ها :

اختلالات یادگیری ،نارسانویسی ،ویژگیهای روان شناختی ،پایه سوم ابتدایی

کلید واژه های ماشینی : ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس، دانش‌آموزان، ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسا، نارسانویس، مقایسة ویژگیهای روان‌شناختی دانش‌آموزان نارسانویس، آزمون تشخیص توالی حافظهء شنوایی، دانش‌آموزان نارسانویس، عادی، حافظه، آزمون

هدف : پژوهش حاضر به منظور مقایسة ویژگیهای روان شناختی دانش آموزان نارسانویس و عادی اجرا شد . روش : در این پژوهش 160 دانش آموز پایة سوم ابتدایی 40 دانش آموز پسر نارسانویس، 40 دانش آموز دختر نارسانویس، 40 دانش آموز پسر عادی و 40 دانش آموز دختر عادی از شهرستان های ش مال، مرکز و جنوب استان آذربایجان غربی ماکو، ارومیه و اشنویه ) شرکت داشتند . این پژوهش در دو مرحله اجرا شد : در مرحلة اول، پس از انتخاب تصادفی شهرستانها و مدارس، دانش آموزان نارسانویس بر اساس نتایج آزمون هوشی اسلوسن ، نمرات املاء دانش آموزان و میزان سلامت بین ایی و شنوایی شناسایی شدند . در مرحله بعد، آزمونها و پرسشنامه های مرتبط با سنجش ویژگیهای روان شناختی از قبیل آزمون تشخیص توالی حافظة شنوایی - بیانی، آزمون توالی حافظة بینایی -ترسیمی، آزمون تشخیص شنوایی و پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر براساس دستورالعملهای مر بوطه بر روی دانش آموزان نارسانویس و عادی اجرا شد . یافته ها : نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد1) دانش آموزان گروههای نارسانویس و عادی در ویژگیهای روان شناختی اضطراب - افسردگی، ناسازگاری اجتماعی وکمبود توجه، تفاوت معنی داری دارند، اما در ویژگیهای نظیر پرخاشگری - بیش فعالی و رفتارهای ضد اجتماعی تفاوتها معنی دار نبود 2)تفاوت بین گروههای نارسانویس وعادی در متغیرهای روان شناختی مربوط به حافظة دیداری، شنیداری و همچنین حساسیت شنیداری معنی دار بود . نتیجه گیری : در این مقاله نتایج، محدودیتها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی مورد بحث قرار گرفته است .

خلاصه ماشینی:

"به طور مشخص هدف از انجام پژوهش حاضر دست‌یابی به پاسخ این سؤال بوده است:«آیا عملکرد دانش‌آموزان نارسانویس پایه سوم ابتدایی در حیطه‌های رفتاری،هیجانی و شناختی متفاوت از دانش‌آموزان عادی است؟»بدین منظور دو فرضیهء زیر مورد آزمون‌ قرار گرفت: 1-بین عملکرد دانش‌آموزان نارسانویس و عادی پایهء سوم ابتدایی در حیطه‌های رفتاری و هیجانی(پرخاشگری-بیش‌فعالی،اضطراب-افسردگی،ناسازگاری اجتماعی،رفتارهای‌ ضد اجتماعی،اختلال کمبود توجه)تفاوت وجود دارد. آزمون فرضیه 1: بین عملکرد دانش‌آموزان نارسانویس و عادی پایهء سوم ابتدایی در حیطه‌های رفتاری و هیجانی(پرخاشگری-بیش‌فعالی،اضطراب-افسردگی،ناسازگاری اجتماعی،رفتارهای‌ ضد اجتماعی،اختلال کمبود توجه)تفاوت وجود دارد. برای تعیین تفاوتهای بین گروههای نارسانویس و عادی در متغیرهای‌ روان‌شناختی مربوط به حیطه‌های رفتاری و هیجانی تحلیل واریانس چند متغیری‌ (MANOVA) انجام شد و نمرات مقیاسهای پرخاشگری-بیش‌فعالی،اضطراب-افسردگی، ناسازگاری اجتماعی،رفتارهای ضد اجتماعی،اختلال کمبود توجه به مثابهء متغیرهای‌ وابسته وارد تحلیل شدند. نتایج آزمونهای تک متغیری‌ F تفاوتهای معنی‌داری بین گروههای‌ نارسانویس و عادی در ویژگیهای اضطراب-افسردگی( p>0/01 و F(1,158)-14/435 )، ناسازگاری اجتماعی( p>0/01 و F(1,158)-16/213 و اختلال کمبود توجه( p>0/01 و F(1,158)-8/732 )نشان داد،در حالی که‌ ANOVA برای ویژگیهای پرخاشگری-بیش‌ فعالی( p-0/206 F(1,158)-1/611 )و رفتارهای ضد اجتماعی( p-0/137 و F(1,158)-2/229 معنی‌دار نبود. برای تعیین تفاوتهای بین گروههای نارسانویس و عادی در متغیرهای‌ روان‌شناختی مربوط به حافظه دیداری و شنیداری و همچنین حساسیت شنیداری‌ تحلیل واریانس چند متغیری‌ (MANOVA) انجام شد و نمرات آزمونهای توالی حافظه‌ شنوایی-بیانی،بینایی-ترسیمی و نیز آزمون حساسیت شنیداری به صورت متغیرهای‌ وابسته وارد تحلیل شدند. بخشی از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مشکلات مربوط به توجه و تمرکز نیز گریبانگیر دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری در نوشتن است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.