Skip to main content
فهرست مقالات

آیا مدل پردازش واج شناختی برای تبیین نارسا خوانی در دانش ‌آموزان دو زبانه عادی و نارسا خوان دبستانی مناسب است؟

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 735 تا 768)

کلیدواژه ها :

نارساخوانی ،خواندن ،مدل پردازش واج شناختی

کلید واژه های ماشینی : مدل پردازش واج‌شناختی، واج، مدل، نارساخوان، مدل پردازش واج، دوزبانه، زبان، مدل پردازش واج‌شناختی خواندن، واج‌شناختی، خواندن

هدف:در این مطالعه تلاش شد مدل پردازش واج شناختی در نمونه‌ای از دوزبانه‌های عادی و نارساخوان ترکی‌ -فارسی زبان آزمون شود.روش:به این منظور از بین دانش‌آموزان 8-10 سالهء دوزبانهء شهر تبریز از طریق‌ نمونه‌گیری هدفمند 138 دانش‌آموز پسر نارساخوان و 138 دانش‌آموز پسر عادی انتخاب و باتوجه به متغیرهای‌ سن،جنس و هوش همتا شدند.آزمون‌های آگاهی واج شناختی،حافظهء فعال واج شناختی،نامیدن سریع خودکار و خواندن در هر گروه اجرا شد.یافته‌ها:نتایج بدست آمده نشان دادند مدل پردازش واج شناختی در گروه‌ عادی دوزبانه مدل تبیینی مناسب‌تری به شمار می‌رود.بر این اساس،مؤلفه‌های آگاهی واج شناختی،نامیدن‌ سریع خودکار و حافظهء فعال واج شناختی دارای روابط علی معنی‌دار با سرعت و صحت خواندن می‌باشد.به‌ عبارتی مدل بدست آمده از داده‌ها در این گروه با مدل تئوریکی آزمون شده مطابقت دارد و این مدل قادر به‌ تبیین و پیش‌بینی عملکرد خواندن فرد است.بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت مدل آزمون شده در گروه‌ دوزبانه عادی مدل مناسبی است؛زیرا همه مسیرهای مهم و معنادار ممکن بین متغیرها را در خود داشته است. در گروه نارساخوان،داده‌های به دست آمده کاملا با مدل تئوریکی هماهنگی و تطابق ندارند و روابط علی حافظهء فعال واج شناختی به سرعت و صحت خواندن و مسیر آگاهی واج شناختی به سرعت خواندن معنی‌دار نیست و در نتیجه آنها به خوبی در مدل قرار نمی‌گیرند.مجموع نتایج مربوط به دوزبانه‌های نارساخوان نشان می‌دهند که با وجود برازش داده‌ها با مدل تئوریکی،مدل کاملا مناسب داده‌ها نیست و مؤلفهء حافظهء فعال واج شناختی، نمی‌تواند نقش مؤثری در کاهش و افزایش زمان و خطاهای خواندن داشته باشد و آگاهی واج شناختی نیز نتوانسته بر متغیر سرعت خواندن مؤثر واقع شود.نتیجه‌گیری:در کل یافته‌ها نشان دادند مدل پردازش‌ واج شناختی خواندن برای گروه عادی دوزبانه مدل مناسب‌تری است.

خلاصه ماشینی:

"مجموع نتایج مربوط به دوزبانه‌های نارساخوان نشان می‌دهند که با وجود برازش داده‌ها با مدل تئوریکی،مدل کاملا مناسب داده‌ها نیست و مؤلفهء حافظهء فعال واج شناختی، نمی‌تواند نقش مؤثری در کاهش و افزایش زمان و خطاهای خواندن داشته باشد و آگاهی واج شناختی نیز نتوانسته بر متغیر سرعت خواندن مؤثر واقع شود. برای دستیابی به این مهم از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد و فرضیه‌های زیر تدوین شدند: 1-بین مولفه‌هی مدل پردازش واج شناختی( متغیرهای آگاهی واج شناختی،نامیدن سریع‌ خودکار و حافظهء فعال واج شناختی)با سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دوزبانهء عادی مسیرهای معنی‌داری برقرار است. در این بخش باتوجه به آماره‌های برازش،می‌توان مدلهای اندازه‌گیری متغیرهای‌ نهفتهء برونزا و درونزا مربوط به نمونهء دوزبانهء نارساخوان را مورد بررسی قرار داد:نخست مدل‌ اندازه‌گیری متغیرهای برونزا ارائه می‌شوند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته برونزا در نمونه دوزبانه نارساخوان 0/10> P ** نتایج نشان می‌دهد که بارهای عاملی همهء شاخصها معنادار و خطاهای اندازه‌گیری نیز مقدار اندکی دارند و معنادار نیستند. بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های مربوط به فرضیه نخست نشان داد که در گروه دوزبانه‌های عادی مدل پردازش‌ واج شناختی از برازش مناسبی برخوردار است و می‌تواند سرعت و صحت خواندن را تبیین کند که‌ این یافته هماهنگ و همسو با نتایج لوندبرگ و همکاران(8891)،چی یونگ(9991)و مک‌ براید-چانگ و کیل(2002)است که نشان داده‌اند مدل پردازش واج شناختی خواندن علاوه بر یک‌زبانه‌ها در دوزبانه‌ها نیز صحیح و کارآمد است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.