Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه پردازی در مطالعات خانواده، بایدها و چالش ها

نویسنده:

(8 صفحه - از 48 تا 55)

اکثر ما، درتمام یا بیشتر زمان حیات خود، زندگی خانوادگی را به انحای گوناگون تجربه می کنیم. از این نظر، منطقا، باید انتظار داشته باشیم که یکی از دلمشغولی های مهم علوم اجتماعی و پژوهش های اجتماعی، پرداختن به مباحث نظری درباره ی زندگی خانوادگی باشد؛ اما درعمل، زندگی خانوادگی و مباحث نظری مربوط به آن، از بسیاری از علوم اجتماعی کمیاب و غایب می باشد؛ بنابراین در این مقاله به بررسی چهار موضوع ذیل پرداخته می شود: -1 نظریه چیست؟ نظریه پردازی در پژوهش خانواده چیست؟ -2 دانش چیست؟ چگونه ما به شکل موثری، دانش را در پژوهش خانواده بنا م ینهیم؟ -3 نظریه پردازی چگونه صورت پذیر می شود؟ مراحل ایجاد تب یین ها از دل مشاهدات ک دام اند؟ -4 در فهم و تب یین مسائل خانواده، نظریه پردازی چگونه با رو شهای تحقیق مرتبط می شود؟ روش تحقیق، اسنادی-تحلیلی می باشد و مقاله، نگاهی به نتایج یک مطالعه ی موردی دارد؛ نتایجی که بیانگر غیبت نظریه ها در مطالعات علمی)مقالات( فصلنامه ها در حوزه ی خانواده می باشد؛ و در پایان، به راهکارهایی در پیوند عمیق نظریه پردازی با رو ش های تحقیق در پژوهش های خانواده می پردازد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.