Skip to main content
فهرست مقالات

روش شناسی و روش مطالعه در روابط بین الملل

نویسنده:

(27 صفحه - از 208 تا 234)

خلاصه ماشینی:

"» استنلی هوفمان عقیده دارد که روابط بین‌الملل مطالعهء عوامل و رفتارهایی است که‌ سیاست خارجی و قدرت دولتها را(که واحدهای اصلی نظام بین‌الملل هستند)تحت‌ تأثیر قرار داده است‌1. در باب حاکمیت می‌توان عنوان کرد که ظهور اندامهای فراملی امروزه قدرت‌ تحریک مطلق را از دولتها سلب کرده و دولتها امروزه مجبور به تقسیم وظایف خود با آنها شده‌اند،بگونه‌ای که عده‌ای بازیگران عرصه بین‌المللی را به بازیگران دارای‌ حاکمیت؛یعنی دولتها(که وظایف سیاسی-اجتماعی راانجام می‌دهند،)و بازیگران‌ بدون حاکمیت؛شامل دیگر اندامهای موجود در نظام بین‌الملل(که وظایف‌ ارتباطی-اقتصادی و فرهنگی راانجام می‌دهند،)تقسیم می‌کنند1. حوزه مفهومی و ساختاری در روابط بین‌الملل در بیان حوزهء مفهومی به آنچه پرداخته می‌شود چارچوبه نگرش و ساختار محیط در قالب تئوری نظامها و سطوح تحلیل است که بطور کلی اساس نگرش بر روابط بین‌الملل‌ را تشکیل می‌دهد. دوئرتی و فالتزگراف در باب تعریف نظام بین‌الملل(که چارچوبه ساختاری روابط بین‌الملل را تشکیل می‌دهد،)آنرا مجموعه‌ای از متغیرها می‌دانند که در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارند و از این مجموعه می‌توان یک چارچوبهء نظری را برای مدون ساختن‌ داده‌های مربوط به پدیده‌های سیاسی ساخت‌1. 1 مکتب سازندگی این مکتب هم براساس نظریه اجتماعی شکل می‌گیرد که در عین حال نزاعی با بنیان‌های اصلی روابط بین‌الملل ندارند و عقیده دارند سیاست جهانی در قالب جامعه‌ بین‌المللی شکل می‌گیرد،نه نظام بین‌الملل. اما از جهت شیوهء کار،نوع فرآیند، برخورد با مسائل،یعنی نگرش منطقی،استفاده از فرضیات،بررسی سیستماتیک، تئوری‌سازی و استفاده از تئوری نظامها و سطوح تحلیل،می‌توان عنوان نمود که روابط بین‌الملل بعنوان یک کل مستقل،قائل به استفاده از ابزارهای علمی برای تبیین مسائل‌ می‌باشد و در این راه،علیرغم پیچیدگی‌ها و تنوعاتی که حاصل شده."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.