Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سطوح درک خواندن دانش آموزان کم شنوای تلفیقی با دانش آموزان شنوا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 43 تا 54)

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه سطوح درک خواندن دانش‌آموزان کم‌شنوای تلفیقی با دانش‌آموزان شنوا در مدارس عادی انجام پذیرفت روش: مطالعه از نوع کاربردی و روش آن علی-مقایسه‌ای بود، نمونه 14 دانش‌آموز شنوا و 14 دانش‌آموز کم‌شنوا تحت عنوان کم‌شنوای تلفیقی از مدارس عادی شهرستانهای شهر ری و شهریار در پایه چهارم ابتدایی بودند و از دفترچه استاندارد شده مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن (2006) به عنوان ابزار آزمون استفاده شد و عملکرد دانش‌آموزان کم‌شنوای تلفیقی و شنوا در سطوح درک خواندن (1-تمرکز و بازیابی صریح اطلاعات 2 -استنباط مستقیم 3- تفسیر و تلفیق ایدهها و اطلاعات 4-بررسی و ارزیابی محتوا) مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: در تحلیل یافته‌ها بین دانش‌آموزان کم‌شنوای تلفیقی و شنوا در اولین سطح (تمرکز و بازیابی صریح اطلاعات) با P=0/860، اختلاف معناداری مشاهده نشد ولی در سطح 2 (استنباط مستقیم) با P=0/002، سطح 3 (تفسیر و تلفیق ایده‌ها و اطلاعات) با P=0/001 و سطح 4 (بررسی و ارزیابی محتوا) با P=0/016 ،دانش‌آموزان کم شنوای تلفیقی در مقایسه با همتایان شنوا به نحو معناداری ضعیف‌تر عمل نمودند. نتیجه‌گیری: علی‌رغم آسیب شنوایی دانش‌آموزان کم‌شنوای تلفیقی در اولین سطح درک خواندن ( تمرکز و بازیابی صریح اطلاعات)با همتایان شنوا تفاوت معناداری ندارند ولی در سطوح عمیق درک خواندن به‌ طرز معنادار ضعیف‌تر عمل می‌کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.