Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 5 تا 30)

گستره معانی عدالت و کاربرد آن در عرصه های گوناگون ؛ از جمله علوم اجتماعی و اقتصادی ، ارائه تبیینی منسجم و مستدل از مفهوم و درون مایه محتوایی عدالت اجتماعی به عنوان خشت نخست هندسه معرفت عدالت اجتماعی را ضروری می کند. نوشتار پیش رو با تبین مفهوم ، ماهیت و تقسیم های عدالت اجتماعی و بررسی نظریه های مطرح در این باره به دنبال نشان دادن این مطلب است که ایده «وضع الشیئ فی موضعه» در تعریف عدالت عدالت اجتماعی فاقد پشتوانه کافی در لغت، نصوص دینی و اصطلاحات علمی است مقاله نشان می دهد که مفهوم لغوی عدالت، برابری و معنای اصطلاحی آن در عدالت عام ، برابری مطابقت رای، عمل، رابطه و حالت های نفس با حق است که به طور خلاصه به«رعایت حق»تعبیر می شود.در عدالت اجتماعی، مقتضای رعایت حق، برابری همگان در اجرای قانون و برابری مقدار اعطا ی حق با میزان استحقاق است و چنین معنایی با ایده«اعطاء کل ذی حق حقه»در تعریف عدالت سازگارتر است.مقاله پیشرو در ادامه به واکاوی معانی و کاربردهای«حق»و معنای مورد نظر آن در عدالت اجتماعی می پردازد و به این نتیجه می رسد که حق در تعریفعدالت اجتماعی به معنای اعتبار نوعی سلطه و امتی از برای ذی حق و ملازم با پدیدساختن تکلیف برای«من علیه الحق»است.یز مفهوم حق متفاوت از مفهوم حکم بوده و حقوق استحبابی متداول در حیطه اخلاق را شامل نمی شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)