Skip to main content
فهرست مقالات

اطلاع رسانی: آشنایی با مکاتب اقتصادی مکتب بانکداری، مکتب پول (در گردش) و مکتب بانکداری آزاد

مترجم:

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : بانک ، پول ، مکتب بانکداری آزاد ، مکتب ، اسکناس ، مکاتب اقتصادی مکتب بانکداری ، دکترین ، انگلستان ، مکتب پول ، انتشار بی‌رویه پول

خلاصه ماشینی:

"ژ. شوارتز1 ترجمهء سید حسین میرجلیلی (دکترای اقتصاد،استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) مورخان اندیشه اقتصادی به‌طور معمول مباحثات پولی بریتانیا از دههء 0281 به بعد را با تمرکز بر این پرسش ارائه می‌کنند که آیا سیاست اقتصادی‌ بایدتحت کنترل قواعد باشد(که مورد حمایت طرفداران مکتب پول در گردش است)،یا به مقامات پولی‌2باید اجازه داده شود که طبق‌ صلاحدید3عمل کنند(که مورد حمایت طرفداران مکتب بانکداری‌ است)؟در واقع دربارهء بسیاری پرسش‌های دیگر طرفداران مکتب‌ بانکداری آزاد با دو مکتب دیگر اختلاف نظر داشتند از جمله پرسش‌های‌ افرادی که مورد غفلت قرار گرفته یا به دوستی شناخته نشده‌اند،مطرح‌ شده است. اعضای مکتب بانکداری آزاد که دکترین برات‌های واقعی را نیز پذیرفته‌ بودند،به اشتباه انتشار بیش از اندازهء اسکناس در بانک انگلستان را به خرید دارایی‌های غیر از برات‌های واقعی نسبت می‌دادند،وقتی انتشار بیش از اندازه‌ ممکن بود با پرتفوی که به برات‌های واقعی محدود شده بود،میزان بهره‌ای‌ به دست می‌آمد که منجربه موجودی از واسطه در گردش(مبادله)شود که با سطح قیمت حاکم ناسازگار است. از سوی دیگر مکتب پول(در گردش)،بانک(مرکزی)انگلستان و بانک‌ (مرکزی)اسکاتلند و بانک‌های کشور را در نظر می‌گرفت،زیرا آن‌ها نیز به‌ همان اندازه برای انتشار بی‌رویه پول مستعد بودند و بانک یا بانک‌ها به‌طور جمعی که می‌توانست از طریق سازوکار تسویه اسکناس بین بانکی انجام دهند، کنترل انتشار بی‌رویهء آن را نمی‌پذیرفتند. تبیین توانایی بانکی(مرکزی)انگلستان در انتشار بی‌رویه پول با مکتب‌ بانکداری آزاد،متکی به نبود رقیب برای گردش(پول)بانک لندن بود،بنابراین‌ هیچ‌گونه تسویه اسکناس بین بانکی تحقق نیافت؛دلیلیش نبود رقابت‌ سپرده‌های دیداری با بهره‌26در لندن؛و این واقعیت بود که بانک‌های‌ خصوصی لندن،اسکناس‌های بانکی را به عنوان ذخیره نگه‌داری می‌کردند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.