Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی - اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (56 صفحه - از 155 تا 210)

کلیدواژه ها :

ناباروری ،ت های جنسیتی ،پیامدهای روانی ،اجتماعی ناباروری ،برچسبزنی ،استیگما

کلید واژه های ماشینی : ناباروری، اجتماعی، زنان، زنان نابارور، زوجین نابارور، پیامدهای منفی ناباروری، روانی، مردان نابارور، میزان پیامدهای منفی ناباروری، برچسب

ناباروری به عنوان پدیدهای با ماهیت زیستی، هم زمان ابعادی روانی- اجتماعی نیز دارد. از این رو، بروز پیامدهای روانی- اجتماعی به دنبال تشخیص ناباروری، پدیدهای قابل انتظار خواهد بود. لذا؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی برخی از پیامدهای روانی- اجتماعی منفی ناباروری در بین نمونهای از زنان و مردان نابارور شهر یزد پرداخته و تفاوت های جنسیتی در این زمینه را شناسایی کند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش پیمایش، از پرسش نامه همراه با مصاحبه جهت گردآوری داده ها، بهره برده است. حجم نمونه شامل 360 نفر (180 زوج نابارور) مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر یزد میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند. نتایج تحقیق حاکی است که تفاوت جنسیتی معناداری در گزارش کردن پیامدهای منفی ناباروری در بین مردان و زنان نابارور وجود ندارد؛ با این حال، مردان و زنان در شیوه های مقابله با داغ ناباروری، میزان انزوای ناشی از ناباروری، نوع تصور از خویشتن به علت ناباروری، و نیز تصور از نوع نگاه دیگران مهم نسبت به خود، تفاوت های معناداری با یکدیگر داشتند.

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحقیق حاکی است که تفاوت جنسیتی معناداری در گزارش کردن پیامدهای منفی ناباروری در بین مردان و زنان نابارور وجود ندارد؛ با این حال،مردان و زنان در شیوه‌های مقابله با داغ ناباروری،میزان انزوای ناشی از ناباروری،نوع تصور از خویشتن به علت ناباروری،و نیز تصور از نوع نگاه دیگران مهم نسبت به خود،تفاوت‌های معناداری با یکدیگر داشتند. گرچه مسئله آغازین تحقیق حاضر این است که نابارور بودن افراد چه پیامدهای روانی واجتماعی برای آنان داشته و چه عوامل اجتماعی خرد مقیاس،در تشدید و یا تضعیف این پیامدها دخیل‌اند،اما محور اصلی تحقیق، شناسایی تفاوت‌های جنسیتی در ادراک و گزارش پیامدهای منفی ناباروری و نیز چگونگی مقابله با برچسب ناباروری و استیگمای ناشی از آن در بین مردان و زنان نابارور می‌باشد. عباسی شوازی و همکاران نی نشان داده‌اند که میزان اثرات ناباروری با موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد رابطه دارد و موقعیت تحصیلی و شغلی بالاتر،مشکلات کمتری در این زمینه دارند(عباس شوازی و همکاران 1384:113-91) به علاوه،نتایج تحقیق حاضر حاکی از وجود تفاوت‌های جنسیتی معنادار در تصور فرد نابارور از نوع نگاه دیگران مهم و نیز تصور فرد نابارور از خویش بوده است که در هردو مورد،زنان نابارور در مقایسه با همتایان مردشان،تصور منفی‌تری داشته‌اند. به نظر می‌رسد این وضعیت،در مورد زنان نابارور در مقایسه با مردان،مصداق بیشتری دارد،چنان‌که نتایج تحقیق حاضر همخوان با یافته‌های پژوهش‌های انجام شده توسط یونسی و ویرسما نشان داد تفاوت معناداری بین زنان و مردان در تصور فرد نابارور از نوع نگاه دیگران مهم وجود دارد(یونسی 1384:545-534؛ 8-1:6002 amesreiW( بدین صورت که زنان نابارور نسبت به مردان به میزان بیشتری احساس می‌کرده‌اند که در معرض نگاه منفی دیگران مهم به علت ناباروری‌شان قرار داشته‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.