Skip to main content
فهرست مقالات

اخلاق زیستی چیست؟

نویسنده:

مترجم:

(2 صفحه - از 5 تا 6)

کلید واژه های ماشینی : اخلاق زیستی ، اخلاق پزشکی ، اخلاق عملی ، مفهوم گسترده اخلاق زیستی ، متخصصان فیلسوف اخلاق پزشکی ، اصول اخلاقی ، نظریه اخلاقی ، نظریه ، مسائل اخلاقی ، کاربرد گسترده اخلاق زیستی

خلاصه ماشینی:

"اما وظیفه متخصصان فیلسوف اخلاق پزشکی،حتی هنگامی کهمشاوران اخلاقی در بیمارستان‌ها باشند،در حوزه‌ای که همیشه وظیفهفیلسوفان بوده است باقی می‌ماند؛یعنی(به تصویر صفحه مراجعه شود)آزمودن استدلال‌ها از لحاظ استحکامآنها برای این هدف ابزارها و معیارهایمنطق را به منظور دقت در استدلال به کارمی‌برند؛پرسش‌ها درباره معنا،استلزام،پیش‌فرض،استنتاج،نسبتو سازگاری را کاوش می‌کنند؛بهکنجکاوی می‌پردازند و نیز نمونه‌هایخلاف را،جه به صورت واقع‌گرایانه وچه به صورت فرضی،به وجود می‌آورند. 3. مرتبه اخلاقی و توجیه رفتاری با لحاظ کردن همین کاربرد گسترده اخلاق زیستی به آسانی میتوان دید که چگونه این تصویر،که فیلسوف به دنبال آن است،خود رادرون مباحثه اخلاقی جای می‌دهد؛برای مثال در مورد اخلاق زیستمحیطی مسائل مربوط به ارزش،صداقت و رفتار با محیط زیست،ازجمله کل بوم‌زیست‌ها،مورد توجه جدی هستند و ایستارهای نظری،که درون آنها به این تصورات پرداخته می‌شود،اهمیت پیدا می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که ارائه دلیل برای بیاندیدگاهی گسترده‌تر از اجتماع اخلاقی،به این توافق ما بستگی دارد کهارزش‌های مستقلی در طبیعت وجود دارند این مسئله که چه کسی یا چه چیزیبخشی از اجتماع اخلاقی است،مسئلهای مهم در اخلاق زیستی در رابطه با جنینهای انسانی،افراد همیشه در حالاتنباتی،اعضای نسل‌های آینده و طبیعتبی‌جان و حیوانات بوده‌اند. یکی از این امور این است که الگوی علومفیزیکی و تعیین کفایت نظری به وسیله آن برای اخلاق چقدر متناسباست؛به عبارت دیگر آیا اصطلاحات«درست»و«خوب»یکسان هستند و بهصورتی کامل براساس خواص طبیعی،خواص تجربی که در دنیای طبیعی رخمی‌دهند،می‌توان آنها را درک کرد؟ مسئله دیگر این است که نقششهودهای اخلاقی ما در سنجش کفایتنظری در اخلاق چیست؟ در مورد این پرسش آخر،هر نوعاعتماد مستقیم بر شهود به وسیله بسیاری ردمی‌شود،درحالی‌که اعتماد غیرمستقیماز طریق شکلی از»تعادلبازتابی «(mairbiliuqe evitcelfer) چهبه‌طور محدود و چه به‌طور وسیع به وجودآمده باشد،نیز مورد اختلاف نظر است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.