Skip to main content
فهرست مقالات

اولویت بندی مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 56 تا 73)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه ای استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای٬ بین 355 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های منتخب فوق‌الذکر توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مؤلفه‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌های مورد مطالعه اهمیت یکسان ندارند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس یافته ها رد گردید.

خلاصه ماشینی:

"سؤال تحقیق آیا مؤلفه‌‌های شش‌گانه مدیریت دانش در دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی از دیدگاه هیا ت علمی آنها دارای اهمیت یکسان هستند؟ حجم نمونه بنابر فرمول زیر، حجم نمونه برابر n=353 خواهد بود: / یادآوری می شود که تعداد نمونه‌ی در نظر گرفته شده برای هر کدام از دانشگاه‌های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی به نسبت تعداد اعضای هیأت علمی هر یک از آن‌ها نسبت به کل اعضای هیأت علمی 9 دانشگاه فوق‌الذکر به صورت جدول ذیل٬ اعمال شده است."

کلیدواژه ها:

دانشگاه های ایران ،سنجش و ارزیابی ،اولویت در مدیریت ،ارزیابی مدیریت دانش

Ranking ،Iranian's Universities ،Periority in Management ،Assessment and Evaluation

کلید واژه های ماشینی:

دانش ، رتبه‌بندی مؤلفه‌‌های شش‌گانه مدیریت دانش ، مدیریت دانش ، اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت دانش ، اطلاعات ، گیلان ، دانشگاه ، مازندران ، اکتساب دانش ، یزد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.