Skip to main content
فهرست مقالات

نویسندگان ایرانی: حال و آینده

نویسنده:

(1 صفحه - از 7 تا 7)

خلاصه ماشینی:

"شمار بیماران جدید آلوده به VIH از 1991 دوبرابر شده است و از سال 1995 تعداد 1/7 میلیون نفر از ایدز جان خود را ازدست داده‌اند. این تغییرات عبارتند از:افزایش سهم اشتغال بخش خدمات درحالی‌که سهم تولید کاهش می‌یابد؛نسبت افراد بازنشسته به شاغلان فعال تقریبادر همه‌جا در حال افزایش است که در آینده بار مضاعفی بر شانه شاغلان خواهدبود؛جابجایی بسیاری از کارکنان کم‌مهارت با درآمد خوب در کشورهای توسعهیافته همراه با کمبود افراد با مهارت کافی صورت می‌گیرد؛ناتوانی بسیاری ازکشورهای در حال توسعه برای استفاده مؤثر از فناوری،کم‌اشتغالی و محدودیتزنان در اقتصاد پولی یک موضوع مهم در کشورهای در حال توسعه باقی می‌ماند. ادبیات ایران در دهۀ قبل و دهه‌ای که اکنون دو سال از آن می‌گذرد،بهسوی ادبیاتی بی‌چالش پیش می‌رود و کوشش بسیاری از نویسندگان وشاعر جوان،این بوده که در درون جنبشی باشد که،برخلاف دهه‌هایگذشته،رو به بازی‌های زبانی دارد و«بی‌معنایی»یا«معناگریزی»صفتبارز آن است. اینان که اکنون در میان سال اند،دل مشعولیهایی دارند که حاصل تجربیات تلخ و شیرین دو دهۀ گذشته در سطح ملیو بین المللی است. به نظر می‌رسد که دستگاه‌های دولتی و مدنی و بنیادهای فرهنگی کهاساسنامه و هدفشان کوشش در این زمینه است،این گروه را به خود وانهادهاند و مسأله را یا درک نکرده‌اند و یا از کنار آن با بی‌اعتنایی می‌گذرند؛مثلانهادی مانند فرهنگستان،گویا وظیفه‌ای جز وضع لغت جدید برای خودنمی‌داند،درحالی‌که این نهاد و نهادهای مشابه می‌توانستند با طرح مسألهوترغیب نویسندگان به بحث و جدل‌های پایه‌ای در شکل دادن ایننویسندگان به سمت و سوی درست،به وظیفه تاریخی خود را عمل کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.