Skip to main content
فهرست مقالات

دو جهانی شدن ها و آینده هویت های همزمان

نویسنده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : هویت، جهان، آینده، دوجهانی، نگاه، آینده هویت، انسان، روند، اجتماعی، ظهور

خلاصه ماشینی:

"سئوال اصلی این است کهفرد و یا جامعه در آینده جه احساس و درک اولیه‌ای به خود و دیگری خواهدداشت؟این احساس چه پیوندی با تاریخ گذشته دارد؟و فرد و جامعه چگونهخود را از دیگری متمایز می‌کند؟ با توجه به این پرسش‌ها،این مقاله تلاشی است برای پرداختن به اینکه هویت فرد در»فضای دوجهانی«جدید،چه آینده‌ای خواهد داشت. پارادایم دوجهانی شدن‌ها پارادایم دوجهانی شدن‌ها،نگاهی است که در درجه اول به تبیینو تمایز دو جهان موازی و درعین حال مرتبط می‌پردازد و آن‌گاه جهانی شدنهای متکثری را در درون این دو جهان مورد توجه قرار می‌دهد. این فضای جدید روندهایی را به وجود آورده است که ماشینجزئی از زندگی روزمره انسان شده است،به نوعی که فرد در بسیاری ازتعاملات خود در زندگی روزمره،بین انسان و ماشین تفاوتی قائل نمی‌شود. با توجه به پارادایم دوجهانی شدن‌ها،می‌توان گفت هویت‌هایثابت پیشینی،که ساخته شده جهان اول(جهان واقعی)بودند،در مواجههتعاملی با جهان دوم(جهان مجازی)،پایه هویت‌های جدیدی را می‌گذارندکه ظرفیت ایجاد تضادهای گسترده بین زندگی،فرهنگ و هویت در جهانواقعی و مجازی را خواهد داشت. براساس آنچه گفته شد،دوجهانی شدن‌ها و دوجهانی‌گرائی،ضمن تولید تکثرهای هویتی و غیرمرکزی شدن هویت‌ها،به مرور،لایههای جدیدی از«فراهویت‌ها»را تولید می‌کند که لزوما«از منابع گذشتهتاثیر نمی‌گیرد،بلکه اشتراکات جهانی فراهویتی را به وجود آورده است که ازخصیصه«معنویت‌گرائی و پیوند با متافیزیک»،«طبیعت‌گرائی»،«سادگی»،«سنت‌گرا بودن»و محوریت پیدا کردن مفهوم«عدالت»با نگرشجهانی«عدالت برای همه»برخوردار خواهد بود. به نظر می‌رسد،با توجه به توسعه منابع قابلدسترسی فرهنگی،اقتصادی و سیاسی،که در گستره‌ای وسیع در جهاناول و جهان دوم به وجود آمده است،هویت‌های آینده از خصیصه فردیبودن،نسبی‌گرایی،تکثرگرایی و چند لایه‌ای شدن برخوردار خواهد شد. S,llaH -dlroW ehT dna noitazilabolG,erutluC weN,metsys -19."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.