Skip to main content
فهرست مقالات

آموزه های حقوق بین الملل: جلوه گاه تعارض حقوقدانان و فقیهان (بخش یکم)

نویسنده:

(2 صفحه - از 10 تا 11)

کلید واژه های ماشینی : حقوق، تعارض، فقه، حقوق بین‌الملل، آموزه‌ای حقوق بین‌الملل، قلمرو، چالش، جلوه‌گاه تعارض حقوقدانان و فقیهان، قلمرو حقوق خصوصی، جامعه

خلاصه ماشینی:

"شاید رابطه«عموم و خصوص من‌وجه»بیان منطقیقابل قبولی برای تداخل و اشتراک و تمایز دو قلمرو باشد:موضوعاتیچون بسیاری از عقود به عنوان نقاط مشترک دو حوزه،و اصل آزادیقراردادها(موضوع مادۀ 10 قانون مدنی)نقطه افتراق از طرف علم حقوقاست و برخی دیگر از عقود فقهی(مثل عقود جزیه و ذمه)وجه افتراق ازطرف فقه است. توضیح آن که مسایل و گزاره‌های حقوق خصوصی،به ویژه حقوقمدنی،به کشف رابطه‌ها و تعلقات و مناسبات افراد با هم یا با اموالشانمی‌پردازد،به گونه‌ای که در این گزینه‌ها فردهیچ‌گاه با تشخیص‌های فردی و فطری‌اش مداربررسی قرار نمی‌گیرد،بلکه علقه‌ها ونسبت‌های اعتباری‌اش با دیگر عناصر(افراددیگر و اموال و احیانا جامعه)مورد تحلیل قرارمی‌گیرند. در این‌جا نیز هرچند رابطۀ بین فرد و جامعه مطرح شده است،اما در بسیاری از مباحث آن،کشف و تحلیل این رابطه به نیازهای ماهویو ویژگی‌های سرشتی فرد و جامعه باز می‌گردد که بر اساس حقایق سرشتیبشر و عناصر واقعی جامعه شکل گرفته است. در یک جمع‌بندی کلی از گفتارمقدماتی بالا می‌توان گفت گزاره‌هایی ازحقوق که از کشف ذاتیات عناصر یک واقعۀحقوقی و یا اعمال حقوقی دور مانده‌اند و تنهابه بیان«رابطه‌ها»ی اعتباری پرداخته‌اند،بههمان میزان،کمتر به چالش کشیده شده‌اند؛چرا که این مفاهیم،قضایای کلیه اعتباری‌اند که تنها به بیان وضع متعارفموجود و تقنین و تدوین سنت‌های رایج پرداخته‌اند و ازاین‌رو بیشتر،بهبیان اصولیان،قوانین و احکام امضایی‌اند و نه تأسیسی. اما نظرگاه دوم برتحلیل یک واقعه حقوقی و تشریح رابطه حقوقی فرد-جامعه و جامعه-اموال همواره آموزه‌ها و الهامات و الزامات دینی و قدسی را مدنظر دارد وگاه در انتخاب روش نیز آنها را دخیل می‌شمارد و از آن‌رو که به مسایلحقوقی از نگاه متون مقدس می‌نگرد،همواره جانب احتیاط را نگاه می‌داردو چنانچه به نتایجی دست یافت درست به همین دلیل در نقد و بازنگریمجدد آن محتاطانه‌تر عمل می‌کند و گاه آن را مردود می‌شمارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.