Skip to main content
فهرست مقالات

کتاب راه/ باز گردان کهن نوشت دائو-د-جینگ (بخش سوم)

مترجم:

(2 صفحه - از 9 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : هم‌سازی و هماهنگی ، انتزاع ، جهان ، تسلیم ، ملت ، طبیعت ، مردم ، ذهن ، زندگی ، بدین‌سان

خلاصه ماشینی:

"3. چیرگی آب بر سنگ چیره می‌شود بدون ماده هیچ گشایش به دست نمی‌آورد این است هودۀ عمل نکردن اکنون بهرۀ‌یی عمل و تجربۀ بدون انتزاع را تنها تنی چند-اندک-به کار می‌برند. روشنایی را به کار ببرد،اما انبار نکن بدین سان است که به خود زیانی نمی‌رسانی و آشکاری و وضوح را به آغوش می‌کشی. 0. دیوها آن گاه که راه را به کار می‌گیری تا جهان را فتح کنی دیوهای تو نیروی خویش را برای آسیب رساندن از دست می‌دهند. بدین سان،آن گاه که کشوری بزرگ تسلیم کشوری کوچک می‌شود، کشور کوچک را تحت اختیار خویش می‌آورد. آن گاه که کشوری کوچک تسلیم کشوری بزرگ می‌شود به اختیار کشور بزرگ در می‌آید؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود)یکی تسلیممی‌شود و تحت اختیارمی‌آورد دیگری تسلیممی‌شود و تحت اختیاردر می‌آید علاقه هر کشوربزرگ یکپارچه شدن وبهره بردن است و علاقۀ هر کشورکوچک یکپارچه شدن وسر بلند ماندن. با دشواری همان گاه که آسان است مواجه شو با بزرگ همان وقت که کوچک است مواجه شو دشوار به طبع از آسان می‌آغازد و رشد می‌کند. بلکه بر آن بوده‌اند یاری‌شان کنند تا طبیعی باشند برای مردمان خود کرده به شناخت-شناخت پذیر-دشوار است کهطبیعی شوند. آدمی برای آن که ارباب مردمان باشد باید چونان خدمتکارشان سخن بگوید و برای آن که آنان را راه بر باشد باید از آنان پیروی کند بدین سان،آن گاه که فرزانه فراتر از مردمان سر می‌افرازد و بر پامی‌خیزد آنان خود را ستم دیده نمی‌یابند و آن‌هایی که فرزانه پیشاپیش مردمان می‌ایستد مزاحمتی حس نمی‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.